Ohälsa

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte alltid i dag. För att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen bidra med kunskap, statistik och utvärdering.

Regeringen har tagit fram en strategi inom området . Här presenteras data om nedsatt psykiskt välbefinnande, psykiska och somatiska besvär hos barn och unga, suicid samt ängslan, oro eller ångest.

Det finns många olika psykiska sjukdomar: till exempel schizofreni, bipolär sjukdom (manodepressivitet), depression, olika ångesttillstån tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik. Det finns forskning som visar att personer med funktionsnedsättning löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Det finns exempelvis en tydlig koppling mellan utvecklingstörning, neuropsykiatriska diagnoser, som autism, Aspergers syndrom och adhd och psykisk ohälsa som depressioner, tvångs- och . Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor än bland män. Skillnaden kan bland annat bero på att kvinnor är överrepresenterade inom yrkesgrupper som utsätts för särskilt stora påfrestningar.

Frågan är emellertid hur verkligheten bakom siffrorna egentligen ser ut. Sveriges ledande mediesajt – SvD. Svenska Dagbladets nyhetssajt låter läsarna ta plats och fördjupar nyheterna med bloggar, webb-tv och bildspecial.

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De allra flesta kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa , antingen genom att vi själva drabbas eller att en nära anhörig, vän eller arbetskamrat gör det. Många pratar med närmast anhörig, kamrater eller vänner när de mår dåligt psykiskt, får oro eller . Här hittar du artiklar, filmer och rapporter om psykisk ohälsa som Försäkringskassan tagit fram. Fler sjukskrivs för psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är den vanligaste sjukskrivningsorsaken.

På kort tid har stressreaktioner och anpassningsstörningar blivit ett stort svenskt folkhälsoproblem. Fyra kortfilmer av och med unga om psykisk ohälsa. Det kan innefatta allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att du upplever psykiska besvär som mer eller mindre stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar vardagen. Här finner du samlad information om vilket stöd som finns för dig som upplever psykisk ohälsa på . Enligt Världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen, framför allt depressioner och ångestsjukdomar. De bär en större börda på sina axlar”.

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp. Var femte ung flicka i årskurs nio har någon gång skadat sig själv medvetet. Andelen unga som mår dåligt ökar och fler måste äta psykofarmaka för att klara vardagen.

Depressioner, ångest och adhd-diagnoser präglar många unga människors liv och . De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare.

Men ibland räcker inte det utan man behöver vår stöd eller hjälp. Kvinna blåser på en maskros. Nedstämdhet, ångest, psykotiska symtom eller andra psykiska besvär kan . Besvär som medför psykisk ohälsa. Med psykisk funktionsnedsättning menas en människa som har allvarliga och långvariga psykiska besvär som . Här får du veta mer om vad det kan innebära, och hur du som chef eller skyddsombud kan stötta den som drabbas. Det finns podcasts för alla smaker och vi kan inte tänka oss något mer rogivande än en promenad tillsammans med ett intressant samtal i hörlurarna.

Här listar vi åtta av de bästa poddarna som kämpar för att ta bort tabun, skulden och skammen kring psykisk ohälsa. Allt fler personer lider av depression, panikångest och .

loading...