Next tidrapport

Komplett mobilt koppel till personalen i fält innebär daglig återrapportering av ti arbetsorder, resor, material och dagbok – du vet dag för dag vad som händer ute. Tidrapportverktyget är den mest använda mobila modulen. I samband med den dagliga rapporteringen registreras ti resor,. Eller bedriver du större entreprenader och söker ett kraftfullt mobilt affärssystem?

Smidig tidrapportering som ger koll. Rapportera enkelt arbetad tid via mobilen, surfplattan eller datorn!

Trött på oläsliga tidrapporter, följesedlar och drivor av leverantörsfakturor? Känns det som om du alltid ligger steget efter? Med möjlighet till mobil återrapportering kan de anställda löpande lägga in uppgifter om till exempel . Gratis nedladdning av en tidrapport mall för Excel. Ladda ner mallen, gör din tidrapport i Excel – enkla instruktioner eller tidrapportera direkt i Zervant. NEXT mobilt affärssystem.

Med Adderats tidrapporteringsprogram kommer företags löneansvariga att spara tid. De anställda lägger in det mesta via webben och chefer kan attestera.

Då kommer det mesta av all data in automatiskt i löneprogrammet. Ett lag är inte bättre än den sämsta spelaren. Så sägs det ibland inom lagidrott. Och det ligger något i det. För att nå framgång krävs genomgående bra kompetens.

Bank-id för att signera tidrapport. Under hösten kommer våra rutiner kring signering av tidrapporter ändras. I fortsättningen kommer alla tidrapporter.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Läs och lär känna ditt avtal, Vilka skyldigheter resp. Läs det gärna tillsammans med din arbetsgivare, så att ni båda vet vad som finns, och vad som gäller för just din arbetsplats. Du känner väl till att ni också.

Ett system specifikt utformat för projektorienterade verksamheter. Nyckelorden är enkelhet, tillgänglighet och överskådlighet. Systemet ger total kontroll över hela processen från avtal, schema, tidrapportering ,. Under denna meny kan du komma åt sparad tid för markerade företag (eller projekt). Kort genomgång av ändring av.

You have to fill in a time report ( tidrapport ) in Mina sidor to receive your benefit.

The report covers a week where you state what you have been doing during this week. We need to receive your report within months. It is very important that the information is correct.

Please contact us if you are unsure about anything.

loading...