Navigare fronter

If you are having problems using your username and password you can try using the old login page. Mariehamns stads grundskolor använder Fronter och Wilma som plattformer för kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare. Välkommen till Vikingaåsens skola! Information Information av intern karaktär finns fortsättningsvis på Fronter.

Bekanta dig gärna med vårt program mot mobbning, Kiva skola.

Huset renoverades och byggdes till just före milleniumskiftet. En tilläggsmodul finns . Logga in till Fronter via den här länken. Fritidshemmet erbjuder elever i åk 1–både ” mornis” och ”eftis”.

Skolan skall garantera alla . Vi använder oss av lärplattformen Fronter där elever och föräldrar hittar all info vad gäller skolan. Hela skolans personal tillsammans med Hem och skolaföreningen vill arbeta för ett öppet klimat, och välkomnar besökare till vår skola. Vill Du kontakta oss är Du välkommen att ringa, skriva eller .

De må sedan vara lärare, elever eller föräldrar. RSS är ännu obekant för många men skolor kunde väl erjbuda färdiga RSS länkar som suger ut viktig information från valda rum i Fronter. Pages, använder du ”Öppna i” funktionen i programmet för att exportera ditt dokument till Fronter Uploader. Där loggar du in med ditt Fronter användarnamn och lösenord och skriver navigare i sista rutan (organisation). Dokumentet du laddar upp hamnar i ”Mitt arkiv” och därifrån kan du kopiera det till rätt . Vårdö skola ligger i Vårdö by.

För närvarande har skolan elever fördelade på årskurs 1-6. Den pedagogiska personalen i skolan består av en föreståndare, två klasslärare, en timlärare och en . Lärcentret Navigares demoblogg för användning via Fronter. Det går att suga ut RSS från Fronter.

Grundskola – Gystadiet – Högskola – Fri bildning. Rädda Barnen på Åland r. Läs senaste numret av skolfredsnytt här. Nyttig information till elever och föräldrar. Appen kan laddas ner från App Store.

När du skall logga in får du uppmaningen: “Search for your Fronter building”: Skriv: ” Navigare ”, sedan ditt vanliga användarnamn och lösenord. Du kommer nu till appen Uploader for Fronter och behöver ange dina inloggningsuppgifter till Fronter.

I den tredje rutan ska du bara skriva navigare som är namnet på den åländska fronterinstallationen (se bild). Du får en bekräftelse på att uppladdningen lyckats. Gli interactive e-book Zanichelli.

KninoDj – Set 3- Minimal Techno.

loading...