Muddring norrtälje

I den här guiden följer en kortfattad beskrivning av vad som gäller när du utför muddring. Att arbeta i ett vattenområde, till exempel muddra eller bygga en pir eller en brygga, kallas för vattenverksamhet. Muddra – muddringsarbeten, pålning, sjöentreprenader, dykeriarbeten, anläggningsdykeri, hamnarbeten, marin service, muddring – företag, adresser, telefonnummer.

Muddring Muddra – företag, adresser, telefonnummer. Mannen har fått vänta på besked om han får muddra eller inte i över ett och ett halvt år, utan att ärendet ens fått en handläggare.

En privatperson har ansökt om att få muddra en havsvik och lägga upp muddermassorna på land. En fastighetsägare har ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för muddring i en havsvik och uppläggning av muddermassor på land. Han vill utföra muddringen . AHÅS arbetar med vassröjning, muddring , bryggor, pålning och dykdalber. Vårt senaste tillskott i raden av tjänster är Big Float. Vi hjälper er med tillståndsansökningar.

Vår kundkrets består bland annat av Karlstad kommun, Kristinehamn kommun,. Lars Hallqvist Skärgårdsservice Aktiebolag.

Ovansundet Entreprenad AB. Ett muddringsarbete i Roslagsskärgården blir nu ett fall för domstol. Det var i höstas som Kustbevakningens egna flygplan upptäckte att en entrepenör tog. Sammanfattande bedömning.

SMHI har inga synpunkter på ärendet. Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som . Eventuellt anläggande av ett erosionsskydd längs med kajen. Tillstånd söks även för den kajanläggning som tidigare . Länsstyrelsen i Stockholms län. Strandskyddsdispens för muddring.

På hösten ansökte man om dispens att muddra kring bryggan, eftersom djupet på platsen endast var en halvmeter och man ville kunna använda . Villkor Grumlande muddring och tippning får endast utföras under tiden den november till den april. Den exakta tiden skall godkännas av tillsynsmyndigheten. Norrtälje kommun hade då gett strandskyddsdispens för åtgärden.

Vi har sedan tidigare en ansökan som vi håller på att komplettera, vi behöver bland annat göra en så kallad geoteknisk undersökning för att ex kunna redovisa hur de massor vi ska muddra upp är beskaffade.

loading...