Me symtom

Sjukdomen börjar oftast i samband med en infektion. En sådan trötthet som varat i minst ett halvår kan, tillsammans med minst fyra av följande symtom , vara tecken på ME : 1. Problem med korttidsminnet 2. Koncentrationssvårigheter 3. Att inte känna sig utsövd vid uppvaknandet även efter god sömn 4.

Kroniskt trötthetssyndrom, myalgisk encefalomyelit ( ME ), klassificerat som en neurologisk sjukdom, kännetecknas av kroniska symtom från flera organsystem samt symtomförsämring efter mental eller fysisk ansträngning. Personer med Myalgisk Encefalomyelit har det karaktäristiska symtomet postaktivitetsskov (post-activity relapse, PAR), som innebär att symtomkomplexet ökar efter mental eller fysisk ansträngning och det tar flera dagar att återhämta sig. Den maj är den internationella ME – dagen. Det är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av långvarig, svårt funktionsnedsättande utmattning i kombination med en rad andra symtom.

Symtom på kroniskt trötthetssyndrom. För att diagnosticeras med ME -syndrom, eller kroniskt trötthetssyndrom, måste man uppfylla ett antal kriterier. Dessutom måste man ha haft symptomen under en längre tid.

Se även avsnittet Utmattningssyndrom i detta kapitel.

Medicinskt oförklarad och funktionsnedsättande trötthet av minst sex månaders duration. Eftersom CFS och ME beskriver likartade syndrom har de förts samman . Besvären försämras av ansträngning – och försämringen kvarstår i över timmar. ME är en uteslutningsdiagnos som bygger dels på att patienten uppfyller specifika anamnes- och symtomkriterier, dels på att andra sjukdomar som kan ge liknande symtom är uteslutna. ME diagnosen har länge varit omstridd.

Delvis olika kriterier har använts, och pågående forskning kommer säkert leda till . Andra vanliga symtom är influensakänsla, feber, muskelsmärta, neurologiska besvär, återkommande infektioner och problem med koncentration och minne. Resultatet visar att det är en mycket svår . Bildkälla Ett antal studier med IR-bastu har publicerats under de senaste åren Många studier har visat att denna speciella bastuterapi är en effektiv behandlingsmetod för ett brett spektrum av medicinska tillstånd sohjärtsvikt fibromyalgi perifer artärsjukdom kronisk obstruktiv lungsjukdom Sjögrens . Om man har drabbats av långvarig trötthet så är det viktigt att man kontaktar sin husläkare för utredning. Det finns många andra sjukdomar, som ofta är behandlingsbara, som kan ge liknande symtom. Hur påverkar sjukdomen livskvaliteten?

Diagnosen är en så kallat uteslutningsdiagnos, där läkaren först uteslutit andra sjukdomar som kan ge liknande symtom. Diagnosen ställs sedan baserat på sjukdomshistoria och symtom , där ett antal kriterier ska . Trötthet och huvudvärk, stegring av kroppstemperaturen, kognitiva svårigheter (tankspriddhet, svårt att ta in information, svårt att hitta orden när jag pratar, koncentrationssvårigheter, kan t.ex. inte läsa böcker längre), sömnstörningar, muskeldarrningar, ljud- och ljusöverkänslighet, .

loading...