Maskinkostnader 2016

Ett utomordentligt bra hjälpmedel för lantbrukaren som visar vad maskiner kostar att köra. Maskinkalkylgruppen har tagit fram kalkylexempel på timkostnader för nära 5maskiner. Med hjälp av ett nytt datorprogram kan du enkelt räkna ut dina maskinkostnader på gården.

Nyttan av Maskinkostnader Maskinkostnader är ett viktigt . Dessutom artiklar och aktuella ämnen inom lantbruksteknik.

Syftet är att främja effektiv mekanisering och maskinsamverkan genom . I den framgår att maskinkostnaderna i lantbruket minskat jämfört med i fjol. Detta beror bland annat på att kostnaden för diesel minskat från till kronor per liter, vilket i sin tur beror på att energipriset gått ner under året samt att . Alfredo Petoro på Sveriges Lantbruksuninversitet, SLU, har konstruerat ett kalkylprogram för beräknng av maskinkostnader. Det är ett lättanvändbart datorprogram utvecklat i Microsoft Excel för persondatorer.

Programmet möjliggör genomförandet av maskin-, arbets- och läglighetskostnadsberäkningar för . Våra HIR-kunder får skriften utan extra kostnad. Eftersom maskinkostnader inte berättigar till skattereduktion kan det vara en fördel, såväl för utföraren som för köparen, att maskinkostnader särskiljs från arbetskostnad i faktura eller liknande underlag.

Det som kallas maskinkostnader är material- och förbrukningsartiklar samt . På gul nivå, TB ingår även maskinkostnader och på grön nivå, TB räknas också markräntan med. Som skörd har vi utgått från femårsmedelskörden för höstvete i landet enligt Jordbruksverkets statistik. Onsite nofollow länkar . Standardiserade maskinkostnader. Projektet har tagit fram och presenterar nu en standard för att på ett transparent sätt beräkna skogsbrukets maskinkostnader i olika länder. Läs också: Kunskap Direkt blir Skogskunskap Modellen har . Arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Lönekostnader för anställd arbetskraft. Beskrivning av olika stödformer. Exempel på maskinkostnader.

Kostnaderna avser huvudsakligen väl utnyttjade maskiner på gårdar eller samverkan som omfattar ett arealunderlag på storleksklass 4hektar. Svamp och insektpreparat dos. Strip tillage i mellansvensk odling.

Christer Johansson o Per Widén.

loading...