Lpstiftelsen behandlingshem

De behandlingshem vi driver har HVB-tillstånd av IVO-Inspektionen för vård och omsorg och står under deras tillsyn. Torpahemmet är ett behandlingshem för män med beroendeproblematik. LP -Ursviken är ett litet behandlingshem som ligger i samhället Ursviken utanför Skellefteå. Naturen finns alldeles inpå med närhet till fiske, ba. Bodens stödboende riktar sig till män över år som är behov av stöd för att få ordning och struktur i vardagen.

Målet är att efter boendetiden va.

LP – Socialt center i Varberg fungerar som ett öppethus med kafé och dagverksamhet, samt stödboende där vi erbjuder stöd och motivation och i vissa. Nalen var under många år huvudsätet för stiftelsen. Venngarns slott var ett behandlingshem bland annat för missbrukande kvinnor. I HVB Guiden hittar du förteckning över svenska behandlingshem , svenska vårdhem eller familjevårdsenheter.

Sök även efter missbruksvård och behandlingshem för alkoholberoende för företag. Huvudman: Erik Edin- stiftelsen. Vår verksamhetsidé är att med den kristna tron som grund förebygga och avhjälpa drog- och alkoholmissbruk genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala kontaktcentrum och behandlingshem som erbjuder en andlig, medicinsk och social behandling.

LP -KONTAKTEN ÄR EN KRISTEN OCH NYKTER MÖTESPLATS, . Verksamhetsidén är att med den kristna tron som grund förebygga och avhjälpa drog- alkohol- och spelmissbruk.

LP – stiftelsen och inköpet av Strandgården. Detta sker genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala kontaktcentra och behandlingshem som erbjuder en andlig, medicinsk och social behandling. Den kristna värdegrunden ligger som bas för allt arbete som pågår i verksamheten.

Varje människa är unik och . Kritik mot hur ofredanden hanterades på behandlingshem. Länsstyrelsen i Jönköpings län riktar nu allvarlig kritik mot LP -verksamhetens Ideella Riksförening. Som nyupptäckt av LP gick hon in som konsult för att se över verksamhetens fyra behandlingshem. LP står för Lewi Pethrus, den svenska.

Han hamnade på ett av LP-stiftelsens behandlingshem och sedermera kom han själv att arbeta som föreståndare. När det blev aktuellt att förestå ett . Kontaktuppgifter till LP -verksamheten Lillvik Nässjö, telefonnummer, adress, se information om företaget. Efteråt ville han ta nästa steg och bekämpa suget efter alkohol på LP- verksamhetens behandlingshem Ursviken.

Motiveringen till avslaget hämtade socialtjänsten från en tio år gammal studie av LP-verksamheten (då kallad LP – Stiftelsen ) som gjordes vid Ersta Sköndals högskola i Stockholm. Både Sveriges kommuner och den kristna LP-verksamheten lägger nu manken till för att hitta nya sätt att hjälpa. Driver för närvarande tre behandlingshem , men även annat förebyggande arbete.

loading...