Logistiker utbildning

Ekonomi, förhandling, administrationslogistik och teknik är bara några exempel. Utvecklingsmöjligheterna är stora, och du kommer aldrig känna dig riktigt fullärd. Som E-handelslogistiker har du en viktig roll med att samordna, utveckla och optimera företagens arbete med den digitala plattformen som.

Internationell handelslogistiker – Green Management Hermods Yrkeshögskola. Här finns YH-utbildningar inom Logistik.

Då är denna utbildning något för dig! Som Logistiker arbetar du med att planera flöden, produktion och processer i ett företag eller organisation. Kommer du arbeta med att planera flöden, produktion och processer i ett företag eller . En logistiker jobbar med att styra flöden av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer.

De finns inom en mängd olika branscher, bland annat handel, inköp, sjöfart och transport. Läs mer om logistikutbildningar här. En utbildning inom logistik och spedition passar dig som vill jobba med att planera effektiva transportlösningar, planera flöden, processer och produktion.

Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om transportbranschen och hållbarhet.

Saco har samlat information för dig som arbetar som eller vill utbilda dig till logistiker. Vad jobbar man me vad tjänar man och hur ser arbetsmarknaden ut? Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och som logistiker styr du flöden av material, information och betalningar.

Utbildningens områden spänner över både logistik , teknik, kvalitet och inköp vilket ger dig en bred bas och ett flertal inriktningar att jobba inom. Det som efterfrågas är logistikkunskaper på operativ nivå, en spetskompetens du får genom denna utbildning. Logistik berör alla företag och organisationer och kan många gånger vara avgörande för hur framgångsrikt ett företag blir. För att kunna skapa effektiva logistiklösningar är det viktigt att kunna se de olika flöden som . Bra grundIäggande utbildning finns inom gymnasieskolan på flera olika program, bland annat på Ekonomiprogrammet och på Handels- och administrationsprogrammet.

ReIevanta efter gymnasiaIa utbiIdningar finns på högskoIenivå (högskoIor och Universitet) och kan också finnas inom YrkeshögskoIan. Idag har branschen svårt att hitta rätt kompetens, då många högskoleutbildningar ger en allt för generell kompetens. Ett yrke med många internationella kontakter. I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varutransporter.

Kunskaper i logistik är en viktig faktor när man arbetar med produktion, inköp, lager eller distribution och transporter. En logistikutbildning kan hjälpa dig att optimera din verksamhets logistik , och ge er konkurrensfördelar samt öka er lönsamhet. En utbildning på grundläggande nivå ger dig förståelse för de begrepp, . YH- utbildning på Teknikhögskolan i Västerås eller satelitorten Gävle.

Yh- utbildning till speditör. Förutom att arbeta med lagerorganisation, lagerhållning och lageradministration, är speditören verksam inom kundservice och kundrådgivning.

loading...