Kth miracommunity org video 337 case intervju karriar

CASEINTERVJU – KTH Karriär. Intervju med Kristofer Fröjd om caseintervju – KTH Karriär. Du lär dig vad du ska tänka på före intervjun, hur du hanterar intervjufrågor, vilka intervjutyper som finns samt hur du gör efter en intervju. Här får du lösa ett verkligt problem eller en tankenöt, antingen på egen hand eller i grupp. Syftet är att testa problemlösning, logiskt tänkande, presentationsteknik och . Det finns en länk från KTH som i en videoinspelning demonstrerar vad en case – inervju är för något.

Denna länk ger samtidigt som introduktion en bra beskrivning av hur ett av de största managementföretagen i världen är uppbyggt. Konsultbolaget KPMG är ett av flera företag som under en längre tid arbetat med så kallade case -intervjuer. Nu läser Farzad Khoshnoud en masterutbildning på Kungliga Tekniska högskolan, KTH , samtidigt som han studerar nationalekonomi på Stockholms universitet. Byggmästaren och dessa problem är något som i slutändan kan.

In the case study, we also investigated what was missing in the existing material in order to support. Vi vill även rikta ett tack Peter Eklund som har varit vår handledare på KTH , han har hjälpt oss att.

loading...