Krav trafiktillstånd

Här kan du läsa om vilka krav som ställs för att du ska få yrkestrafiktillstånd. Du som ansöker om trafiktillstånd ska visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om du är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva trafikföretag. Ansokan-om-trafiktillsta.

Du som söker ska uppfylla de krav som ingår i prövningen: fast etablering, krav på yrkeskunnande, gott anseende och ekonomiska resurser. För det krävs att du har.

Det innebär att det är olika krav för godstransporter och persontransporter. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats om hur du ansöker om trafiktillstånd (se länk). Trafiktillstånd är ett tillstånd som krävs i Sverige för att få bedriva taxitrafik. Frågor om trafiktillstånd avgörs av Transportstyrelsen. Hos juridiska personer som har trafiktillstånd skall det finnas en eller flera personer som har särskilt ansvar för att verksamheten utövas i enlighet med gällande.

Alla förare som omfattas av krav på YKB ska kunna uppvisa detta i samband med transporter. Lagen innehåller bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov. Men om man hårddrar ovanstående krav så tolkar jag det som att varenda servicetekniker med bil behöver trafiktillstånd.

Yrkesmässig trafik är trafik där en personbil, lastbil eller buss med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning av transport av personer eller gods. Nya regler för prov i yrkeskunnande för trafiktillstånd. En av förändringarna rör examensprovet i yrkeskunnande för trafiktillstånd för gods och för persontransporter med buss.

Förändringarna rör själva provet, . Villkor för trafiktillstånd skall vid särskilda skäl få meddelas såväl i. Vid misstanke om begånget brott kan prövningsmyndigheten åberopa detta förhållande som grund för att avslå en ansökan om trafiktillstånd , se prop. Ekonomiska resurser Av kap. YTL framgår att trafiktillstånd får ges endast till den som kan styrka att han eller hon uppfyller krav på ekonomiska . Den kund som anlitar ett företag utan trafiktillstånd kan tvingas stå för kostnaderna själv om lasten skulle skadas under transporten.

Företaget påpekar att det är en tuff bransch, och upplever att det är dyrt men inte svårt att söka trafiktillstånd. Vägverket ansvarar för förarprövningen avseende körkort och traktorkort (enbart skriftligt prov) enligt KKL och för trafiktillstånd enligt YTL. Vägverket utfärdar också föreskrifter om förarprövningen med stöd av KKF och YTF. I föreskrifterna anges bl. Vid sidan av trafiktillstånd finns det även krav på särskild taxiförarlegitimation för att få föra ett fordon i taxitrafik.

En av förordningarna (trafiktillståndsförordningen) innehåller allmänna regler om vilka krav som ställs för att få utföra yrkesmässig trafik i form av godstransporter på väg och. Ansökan kan även göras med hjälp av landskapsregeringens digitala formulär, se Blanketter i rutan här intill.

loading...