Kostnad fylla ut tomt

Vi har köpt en tomt men den sluttar väldigt mycket på tomtkanten så vi förlorar ganska mycket tomt på det. Vad kostar det igentligen att fylla ut en del av en tomt. Snälla – någon som byggt hus nyligt? Snabbt svar: Pris att anlägga gräsmatta?

Men någon här som behövt fylla upp så pass mycket och så stor tomt , vad slutade den notan på? Regler för att fylla ut tomt och placera hus ovanpå?

En offert innehåller vanligen en uppskattning utifrån hur markentreprenören ser att din tomt ser ut på ytan, och hur de tror att den ser ut på djupet. På en genomsnittlig grund brukar det gå åt ton per kvadratmeter i uppackningsmaterial, det ger en kostnad på cirka 9kronor per kvadratmeter inklusive . Hej jag har funderingar på att fylla ut en helt oduglig slänt som är igenväxt! Tror ni 42kubik jord räcker till 456kvm tomt som består av sandjord? Skulle ge ett jordlager på ca 9cm att så gräsmatta på.

Va ut och kontrollmätte tomten och den del som det ska läggas jord och anläggas gräsmatta på är 456kvm, sedan är det en del på 220kvm där det ska bli garage och grusväg. Min vision är att bygga upp en stenmur längst ner och sen fylla upp med schaktmassor vilket vi har i överflöd. Vad säger expertisen om det här projektet, är det genomförbart?

Vad börjar man me fylla ut och sen bygga mur eller tvärtom?

Hur förhindrar man att det sjunker ihop? Trycka till rejält med skopan . Vi byggde på en kraftigt lutande tomt och jag flyttade massor från en sidan till andra men fick ändå fylla ut en hel del. Total nivåskillnad från början var ca meter. Diskuterade även detta med miljö och hälsokontoret när . Var tvungen att fylla ut då huset hamnat under nivån på vägen annars! Kan verkligen inte bygga kåken under denna nivå då både vägen och grannarnas tomter är högre!

Det har blivit konstigt! Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta vad som gäller för din tomt. Detta gäller både för tomter och för.

Du behöver marklov oavsett vem som . Vi har en del av tomten med jämn sluttning, ca meter höjdskillnad mellan hus och tomtgräns meter bort. Vi önskar fylla ut till jämn nivå och avsluta med slänt där häck ska planteras (ev befintlig som grävs upp och planteras om.) Kundens bifogade bild Kundens bifogade bild 2. Kostnad att schakta nyavstyckad tomt. Vi bygger hus i Småland och behöver lite hjälp angående den blivande gräsmattan.

Hade du rekommenderat någon decimeter betongkross i botten där det är som lägst? Vad ska vi då fylla upp mellan betongkrosset och .

Lika ofta förbyts också den nyblivne husägarens lycka i mer eller mindre uttalad förtvivlan när vederbörande tittar ut över de jordhögar som byggarna lämnat efter sig. Vi ger räkneexempel på pris för dränering där du får se kostnad för både arbetet och för material. Ta del av våra tips för sänkt pris.

Titta på om det är en bergig tomt , hur stor sprängkostnaden med bortforsling av berg blir, väderstreck med mera. Ett exempel är att det kan finnas djupa torvlager vilket innebär att den måste fraktas bort för att kunna fylla upp tomten igen och bygga huset. Kraven ska uppfyllas även om du inte behöver bygglov eller. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller. I vissa fall kan kommunen, i en detaljplan, kräva bygglov . Man kan bygga direkt mot berget.

Där har vi nu byggt en mur för att stoppa den otäcka känslan av att trädgården ”rinner ut ” ned i grannarnas tomter. Den öppna sluttningen gjorde att vi aldrig . Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Byta filter kommer man ändå inte undan när systemet är tomt , om du tänkte spara några kronor på att inte byta filtret menar jag.

AC systemet och det pös ut lite innan jag fick stop på det.

loading...