Kisthanteringsvagn

Lätthanterliga, smidiga, höj- och sänkbara samt försedda med bandtransportör och rullbana. Enkelt att hämta kistor från likbil och placera dem i ställningar eller kylfack. KISTHANTERINGSVAGN mindre mod.

Kisthanteringsvagnen är lätthanterlig, smidig och eliminerar tunga manuella lyft vid hantering av kistor. Höj – och sänkning sker på elektrisk väg. Tillbehör: Klädsel och ram till .

Egentillverkade produkter och förmedling av varor till kyrkor, kist- och brickhantering till krematorier, bårhus och sjukhus i Norden. PÅ ANVÄNDARVÄNLIGHET OCH. Examensarbete, Produktdesign –Industriell Design. Högskolepoäng, Grundnivå. På grund av oförutsedda kostnader, (kyrkogårdsmuren i Ödeborg som behövde iordningställas omgående, samt en vattenläcka i förvaltningsbyggnaden i Ödeborg) kommer underskottet i budgeten att bli större än planerat.

Vid begravningar i huskapellet som ligger i församlingshemmet sker . Kistor mottages med hjälp av vår kisthanteringsvagn. Varbergs församling har mottagningsställe för kistor vid S:t Jörgens kapellkrematorium. I och med mottagandet tar församlingen över ansvaret.

Här finns för ändamålet iordningställd bisättningslokal med kyla . Mottagning av kista i kapell och bisättningsrum. Ta emot kistor med kisthanteringsvagn samt se till att ett kistkort skrivs och placeras på dörr vid respektive plats. Hantera alltid information om den avlidne med stor diskretion.

Skall ske i för ändamålet iordningsställd lokal med kyla och vid behov med frys. Kyrkogårdsanställda samt präster har tillgång till kyrkornas nycklar och larmkoder. Kistan körs på kisthanteringsvagn till kyrkorna där den lastas över på katafalk. Bisättningsutrymmet har ett visningsrum och kylutrymme.

Urnorna förvaras i låst visningsrum. När någon kista kommer eller lämnar bisättningsutrymmet ska det antecknas. Personal Som vistas i bisättningsutrymmet . Detta utförs av begravningsbyråerna. Hydraulisk kisthanteringsvagn. Allmänt Vi säljer fryst Kalixlöjrom via internet till privatpersoner och företag i Sverige.

Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen. Vårt främsta specialistområde är inom skadereparationer där vi fixar bland annat vattenskador, brandskador och inbrottskador. Mailadresserna följer: fornamn.

loading...