Kattfot stämpel

De håller även i register för dem som är ackrediterade samt de som har en registrerad namnstämpel. De fyra olika typerna av ansvarsstämplar som är intressanta för stämpellagen är: Namnstämpel. En i Sverige registrerad stämpel med en kombination av minst två . I det här fallet rör det sig om en svensk stämpel.

Kontrollstämplar internationellt.

Vid internationell handel med smycken av ädla metaller ställs andra krav på kontroll och stämplar. Sverige tillhör den europeiska Ädelmetallkonventionen vilket innebär att föremål tillverkade i Sverige kan . Matsilver ädelmetall soppslev sked med erfoderliga silver stämplar se bilder samfrakt möjligt vi väljer fraktsätt så även om står posten el shenker förbeh. Guld och platina som inte har en namnstämpel måste ha den s. Denna stämpel får bara kontrollmyndigheten slå i. På silver är alla stämplar frivilliga, även om kontrollmyndigheten naturligtvis rekommenderar att allt ska stämplas.

På äldre gul platina och silversaker kan man se en oval kattfot.

Tilverkarens eller importörens namnstämpel (registrerad hos SP), Ortsnamn (i detta fall Borås), SP:s kontrollstämpel Kattfoten, Finhaltsstämpel ( mängden rent gul silver eller platina), Årsbeteckning. Alternativet till kattfoten är att en ackrediterad tillverkare sätter sin egen stämpel på guldet. Tillverkarstämpeln är en lika stor trygghet som den officiella stämpeln, eftersom ”guldpolisen” Swedac utfärdar försäljningsförbud och böter till företag som inte följer reglerna. Stämplarna med tillverkarens namn har en lång tradition. Vill du få tillgång till hela artikeln?

Nationalencyklopedin, kattfot. Finhaltsstämpeln är den stämpel som anger mängden gul silver eller platina i ett ädelmetallföremål. För silver finns inga krav på finhaltsstämpel eller andra stämplar.

En äggkopp med tremblerad dekor, stämplad 8och med kattfot. Däremellan en stämpel som för tanken till ett engelskt duty mark och en stämpel som är svårtydd. Jag kan i varje fall inte se vad det är. Om koppen är importerad . För att få sätta en stämpel på ett smycke måste man vara godkänd hos Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Det betyder också att den som satt en guldstämpel är en registrerad innehavare och garanterar föremålet uppfyller angiven finhalt.

Som tur är stämplas alla silverföremål med kattfot och kan på så vis undvika förväxling. Nysilver är vanligen befäst med stämplarna NS, ALPACKA eller EXTRA PRIMA NS.

Guld som säljs i Sverige ska enligt lag vara stämplat med en kattfot (en stämpel med tre kronor som får formen av en kattfot ). Vid importerade arbeten kan stämpeln ha en något mer oval utformning, men ska fortfarande ha de tre kronorna tydligt synliga. Swedac godkänner och sköter registret över namnstämplar, fastställer svenska ortsmärken för ädelmetallarbeten, ackrediterar kontrollorgan som utför kontrollstämpling och gör även marknadskontroll på området. Dock har den minskat i modern tid.

Då infördes ett stämplingssystem som är lika i hela landet och detta kontrolleras och övervakas av staten. Silver stämplas sedan dess med riksvapnet Tre Kronor i en kattfotsformad sköld.

loading...