Jsb kombohus

Upprustningen av Östralycke äldreboende i Karlshamn fortsätter. Inflyttat och klart på våningar i Malmö. JSB har byggt i Malmö åt Bonum står nu färdigt och medlemmarna i nybildade Brf Kungsliljan har flyttat in. Organisatoriskt blir Trygga Boen- det en egen resultatenhet inom.

Bemanning av organisatio- nen pågår.

JSB kan bygga i egen regi eller anlita underentreprenör beroende på var i landet, och hur stort projektet är. Det är ett nyckelfärdigt kompletteringshus i två, tre eller fyra våningar. Tillsammans med JSB och SABO bygger vi nyckelfärdiga flerbostadshus.

Tillsammans med JSB bygger vi flerbostadshus för SABOs medlemmar inom allmännyttan i hela Sverige. De byggs som 2-, 3- eller 4-våningshus som är mycket . Tillsammans med JSB bygger vi nyckelfärdiga flerbostadshus i hela Sverige. Kombohus Bas var det första Kombohuset som SABO upphandlade.

SABO har tecknat en avsiktsförklaring med byggentreprenören JSB om fast pris på ett typhus som kommer att gälla även efter att ramavtalet om SABO:s kombohus gått ut.

JSB har visat att de har kunskapen och kapaciteten att leverera bra bostäder till allmännyttan, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på . Förhoppningen är att man således kan öka konkurrensen i byggbranschen och öppna för producenter av typhus. SABO och JSB tecknar avsiktsförklaring om typhus. JSB SABO har tecknat en avsiktsförklaring med byggentreprenören JSB om fast pris på ett typhus som kommer att gälla även efter att ramavtalet om SABO:s kombohus gått ut. John Svensson Byggnadsfirma ( JSB ) bygger hyreslägenheter i Tierp tillsammans med Comfortkedjans. Husen byggs i 2–våningar.

Alla hus har hiss, även i 2-våningsutförandet. Vi är glada att ytterligare kunna bidra till att möta behovet av fler bostäder i Sotenäs kommun. Konceptet med färdigprojekterade hus ger en effektiv produktion av moderna bostäder med en hög standard till ett bra pris säger . På Tranbärsvägen på Böleäng, där man tidigare rev ett kvarter med cirka lägenheter, bygger Bostaden tillsammans med entreprenören JSB , så kallade kombohus.

De är en del i ett koncept som bygger på en rikstäckande upphandling gjord av Sabo, allmännyttiga bostadsbolags intresseorganisation. Det har gett oss spin-off-effekter i regionen och vi bygger nu kombohus i grannkommunerna Malå och Vännäs. Projekt planeras också i Vindeln.

Dessutom är det väldigt intressant för oss att bygga i norra Sverige eftersom vi har vårt huvudsäte i Blekinge, säger Johan Persson, arbetschef vid JSB Bostad. Kan inte JSB leverera går frågan vidare till Bo Klok och i tredje hand till Lindbäcks Bygg. Dessa två har dock fått mycket få uppdrag.

Från vänster: Berndt Elstig, Bostadens fastighetsutvecklingschef, Ann-Sofi Tapani , Bostadens vd och Pether Fredholm, vd vid JSB.

loading...