Indirekt pulpaöverkappning

Endodontisk diagnostik och behandling döma effekten av indirekt pulpaöverkappning , det vill säga där man permanent lämnar kvar det innersta skiktet av karierat dentin. Det saknas vetenskapligt underlag för att be- döma vilken av metoderna indirekt pulpa över- kappning, stegvis exkavering, direkt pulpa- över kappning . Publication, BookChapter. Author, Mejáre, Ingegerd.

Pulpaöverkappningsmaterial används vid direkt pulpaöverkappning men även då en ytlig pulpamputation utförts (djup överkappning, partiell pulpotomi eller pulpotomi ad modum Cvek).

Djupa kariesskador i primära tänder kan behandlas på olika sätt alltifrån ingen åtgärd till extraktion. Indirekt pulpaöverkappning i primära tänder en aktuell behandling? Indirekt : innebär att man lämnar sista kariösa skiktet över pulpan vid stegvid excavering.

Alltså ingen pulpakirurgisk beh. Man lämnar kvar karierad tandsubstans vid pulpan och gör en permanent fyllning på det. Partiell kariesexkavering – exkaverar och lämnar lite karies kvar vid . Ortograd revisionsbehandling ix. Vilken av behandlingarna ovan rekommenderas i första hand som permanent behandling (har högsta prioritetssiffran) i de nationella riktlinjerna i ett fall .

Histologisk teknik ger alltid mer exakta resultat och lägre lyckandefrekvens än klinisk prognosbedömning. Det tas oftare fram en sämre prognos då histologisk teknik föreligger? Kanske stämmer det mer också?

Vilka pulpakirurgiska behandlingsmetoder har vi? Inga pulpavävnad ska avsiktligt tas . Man kan då göra en indirekt pulpaöverkappning – som även i primära tänder har en god lyckandefrekvens. Det handlar om att förändra miljön i en snabb pågående process.

Alternativet är den gamla klassiska stegvisa exkaveringen. Bakterier före och efter stegvis exkavering. ApexCal är en krämig temporär desinfektionspasta som appliceras vid endodontisk terapi. ApexCal kan även användas vid direkt och indirekt pulpaöverkappning.

TheraCal LC är avsett för indirekt pulpaöverkappning i djupa preparationer, som en skyddande liner i stora preparationer, isolering eller sealer:. Om du inte har rört massan kommer att göra en indirekt pulpaöverkappning , och om en liten del av den exponerade massa men inga symtom, kommer vi direkt skydd massa. Detta innebär att ta bort en del av massa som är inne i tandkronan, . Två typer av pulpaöverkappning existerar, indirekta och direkta, som båda används på människor som inte visar något av symptomen på en tand infektion såsom svullet eller blödande tandkött.

Indirekta massa caps oftast utförs på personer med avancerad karies, men där toothâ € s pappersmassa inte har . Ljushärdande, röntgenkontrasterande enkomponentsmaterial som innehåller kalciumhydroxid.

Med hjälp av den medföljande applikationsspetsen kan små mängder pasta tryckas ut på blandningsblocket. Direkt och indirekt pulpaöverkappning. Använd ett passande instrument.

Därefter täcks ytan med ett . Prognosis of caries and dental restorations.

loading...