Implementering betyder

Begrebet anvendes i organisationssociologien og i politologien om den proces, som en beslutning gennemløber fra vedtagelsen til gennemførelsen. I IT – branchen anvendes begrebet både om udførelsen af en algoritme i et . Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedor men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet.

Søgning på “implementere” i Den Danske Ordbog.

Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Få svar på hvad forkortelsen, ordet eller vendingen betyder. Samling af forklaringer på fremmedor forkortelser og andre vendinger. Sverige riskerar genom sin försenade implementering åter en gång att få betala böter från EU. Den enskilt största svårigheten för implementering är att mäta hur mycket utsläpp som finns i en vara.

Här pekar David och Cuban på att man bör ha tagit lärdom av tidigare implementering av reformer och på att man inte kan utgå . At bringe projektet til virkelighe for at skabe den ønskede forandring. Implementere betyder at realisere.

At gøre implementering til en slags videnskab. Medarbejderinddragelse – Skab gode betingelser for processen. Princip for inddragelse af medarbejdere. Organisatorisk understøttelse. Ledelsesroller i implementeringsprocessen.

Denne proces skaber en strategi, der til stadighed justeres gennem den læreproces, der finder ste i takt med at . Det er den nor- ske organisationsteoretiker Kjell Arne Røvik, der har forsøgt at anvende translationsteori og. Translation betyder at oversætte og at overføre. Ordet i mplementering bruges i sundhedsvæsenet på forskellige måder og i forskellige sammenhænge: Når klinikere ændrer praksis for at anvende nye forskningsbaserede metoder, herunder kliniske retningslinjer, der bygger på evidens:. Der findes ikke en bestemt standardiseret eller systematisk måde at implementere forskningsresultater i praksis på.

Tværtimod foregår denne proces i den konkrete praksis i . Oprettelse af en tabel (og en hel database) kræver to fundamentalt forskellige trin , hvor det ene kunne kaldes „definition af struktur og det andet „ implementering. Disse begreber har ikke nogen formel betydning, men er blot brugbare i denne sammenhæng. Definition af struktur betyder grundlæggende, at der træffes . Ordningen giver en betydelig indtægt, men hvad pengene bruges til, besluttes lokalt, og her er der vidt forskellige holdninger.

Nogle bygger veje, andre udbygger den kollektive transport.

Investeringerne er ikke altid koordineret i regional og bypolitisk sammenhæng, og det betyder at de. EU-forhold gennemførelse af EU-direktiver til national ret i de enkelte medlemslande. Regler for gennemførelse, herunder frister, fremgår af direktivet.

Sædvanlig implementeringsfrist er to år fra direktivets vedtagelse. Hvis det skal lykkes forudsætter det at medarbejdere, medlemmer m. For eksempel taler politikere ofte om, at de skal implementere en ny lov, hvilket vil sige, at de skal klargøre og gøre loven gældende i samfundet. Et andet eksempel er inden for IT, hvor implementering af et nyt system er hele processen fra . Om man tar hjälp av den kunskap som finns om implementering är det betydligt större chans att förändringsarbetet går som planerat. Kunskapen om framgångsrik implementering är ett . Kjærgaard og Kristensen s.

loading...