Implementera

Böjningar av implementera , Aktiv, Passiv. Infinitiv, implementera , implementeras. Imperativ, implementera , –. Presens, implementerande, implementerandes. Perfekt , implementerad .

Conjugation of implementera (weak). Ordet ska användas sparsamt i Computer Sweden, helst inte alls. I systemutveckling är implementering när man bygger ett fungerande system i enlighet med den modell som man har framställt i designfasen.

Skriv hellre realisering än implementering. På engelska skiljer man . När innehållet och ramen för ledningssystemet är klara startar implementeringsarbetet. Särskilt fokus bör ligga på att ha en tydlig plan för hur implementeringen ska gå till och skapa engagemang genom målgruppsanpassade utbildningar.

Att implementera ledningssystemet innebär att sälja in, informera om, utbilda, stötta, . Till exempel kan man skapa ett datorprogram som sorterar siffror genom att implementera en känd algoritm för sortering, eller en webbläsare genom att implementera standarden för hur man tolkar HTML. Inom objektorientering talar man om att klasser implementerar gränssnitt (eng: interface) och projekt som Wine . En förutsättning att arbetet ska lyckas är att det finns ett tydligt behov i verksamheten. Glosbe, online- lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Implementera nya processer.

Processerna kanske redan är definierade och rollerna likaså. Vissa använder dem, många kör på som vanligt. Och sällan följer någon upp kontinuerligt i vardagen att man jobbar på nya sätt. Eller så har man inte kommit dit, man jobbar på i . Operativa dashboards ger alla medarbetare tillgång till information för egna beslut inom alla områden.

Läs mer om operativa dashboards här! En studie om implementeringen av 5S på ett distributionsföretag. Av: Sara Bach och Fredrik Baggås.

Handledare: Yohanan Stryjan . Uppsats på kandidatnivå i Uthålligt Företagande. Författare: Födelesårtal. Trots att det i den nya skollagen står det skrivet att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är det inte alltid lätt att implementera pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning i undervisningen.

UPPHANDLA OCH IMPLEMENTERA IT-SYSTEM. KUNDENS UTMANING: Kunden hade ett bristfälligt IT-system för underhåll och där befintlig leverantör inte gav tillräckligt stöd i fråga om support och utveckling. Eftersom IT-systemet var centralt för att upprätthålla nödvändiga tillstånd för att kunna bedriva sin verksamhet, . Regeringen uppdrar åt Statens geotekniska institut (SGI) att komplettera och implementera systemet Geokalkyl, som används för planering av bebyggel.

Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen.

loading...