Ikmdok

Forskningsdatabasen IKMDOK. IKMDOK administreras av Journal Digital Vuxen AB på uppdrag av IKM, Linnéuniversitetet i Växjö. Ett dokumentations- och behandlingsstöd för socialt arbete inom kommunala och privata behandlingsenheter. Sveriges första MET-utbildning med inriktning mot ungdomar.

Konferensen äger rum på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården).

IKMDOK erbjuder vad som behövs för att arbeta evidensbaserat inom missbruksvården. Miljön förvaltar även forskningsdatabasen IKMDOK som omfattar individuppgifter från ett 100-tal verksamheter inom missbruksvården. IKMDOK ska vara delaktig i utvecklingen av en nationell grundläggande datainsamlingsstruktur för missbruks- och beroendevården.

Rekommenderade i nationella . DOK finns i två versioner, en för de enheter som tillhör Statens institutionsstyrelse (SiS-DOK) och en för behandlingsenheter med andra huvudmän ( IKM-DOK ). Personer med alkohol- och drogmissbruk. DOK mäter faktorer med relevans för drogmissbruk och -beroende och är en strukturerad intervju som .

Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att sammanställa och analysera data om ensamkommande barn och unga till och med år som finns i forskningsdatabasen. Fortsatt datautveckling Utveckling av specialanpassad dokumentation på enhetsnivå: BasDOK plus valfritt antal frågor, möjlighet till flera formulär, egna frågor Ytterligare förbättrad säkerhet: engångslösenord via mobil. Individkod: Fröken Test. Placerande kommun: Göteborgs.

Klienten är en 17-årig kvinna. Hon är svensk medborgare och är född i Sverige. Acceptance-enkäten” – Ungdomars och behandlares uppfattning om att bli intervjuade respektive intervjua med UngDOK. Sammantaget har ungdomar och behandlare besvarat enkäten efter att ha genomfört en inskrivningsintervju med UngDOK.

Enkäten består av tio påståenden som besvaras med en fyrgradig . Goran Basic, docent i sociologi. Katarina Olausson, doktorand i . Look at IP, WHOIS, and Monthly Web Tracings of ikmdok. Make a difference to your competitors with instant SEO analysis.

Genom att dokumentera klienten vid inskrivningstillfället och vid . SOCIAL RESURSFÖRVALTNING.

Social resursförvaltning. Inskrivning text, IKM-DOK. Han är svensk medborgare och är född i Sverige. Modern är född i Finland och fadern är född i Sverige.

The City of Gothenburg has asked IKMDOK to study the scientific quality of DUR. IKMDOK will also construct questionnaires and data programs for women and children with and without dependency problems. Mikael Dahlberg and Mats Anderberg: Structured interviews within the substance abuse treatment field – as a .

loading...