Höjd totalvikt lastbil 64 ton

Från och med juni ändras max tillåtna bruttovikten på lastbilar med tillkopplad släpvagn från dagens ton till tons bruttovikt. Med anledning av det har bruttoviktstabellen för lastbilar och tunga släp ändrats. Kontrollera att släpvagnen har en totalvikt som är ton eller mer.

I Sverige tillåts ton. Idag tillåts fordon med en maxvikt om ton på det allmänna vägnätet.

Samtidigt utreds frågan om tyngre och längre tåg. Detta är viktiga steg i rätt riktning, men det är först när man tillåter ännu effektivare lastbilar , som 74-tons lastbilar , som de riktigt stora fördelarna kommer. Lätt att uppgradera från till ton.

Beslutet är taget om tons bruttovikt. Redan nu kan lastbilsköparna säkra sig för ett eventuellt nästa steg mot ton, menar Volvo Lastvagnar. Den nya lagen om tons bruttovikt innebär inte någon egentlig skillnad på lastbilen, förutom att den skall registreras för . Viktgränsen för lastbilar höjs från till ton den juni.

Det har regeringen nu beslutat, och den planerar även för tyngre och längre tåg i hela. Lastbil med tre axlar: höjd vikt från till ton. Fordonståg med sju axlar: höjd vikt från till ton. Utöver det ovan nämnda kraven på fordonen finns även ett krav på motoreffekt per ton. För att skydda infrastrukturen har man infört krav på att minst procent av fordonstågets totalvikt.

Det kan också bli aktuellt med ny registreringsbesiktning. För fordonskombinationer vars massa överstiger ton ska minst procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda massa belasta sådana. Regeringen har ändrat i . M1), paketbil eller lastbil (kategori N Neller N3) och påhängsvagn samt annan fordonskombination än de som . Varav tunga lastbilar.

Det är alltså både trafiksäkert och klimatsmart att satsa på längre och tyngre lastbilar. Det är tons höjd bruttovikt från tons timmerbilar som är max idag. Bild från Skogsindustrierna. Såvitt gäller Norge så har längden på de lastbilar som tillåts trafikera utvalda vägar i bl.

Nordland fylke i Norge, . På onsdagen tog riksdagen beslut att tillåta tons bruttovikt i hela landet – där vägnätet har tillräcklig bärighet.

Totalvikt ton, längre klampning och mildare körtidsregler. Då kan man använda en konventionell dragbil och behöver bara investera i en femaxlig vagn. Det ger en väldigt bra ekonomi. Och man får lasta mer, fem ton mer än en -tonnare, säger Claes Löfroth, forskare på Skogforsk, en av de institutioner som är med och testar högre bruttovikter för lastbilar. I Finland har ton införts på hela vägnätet med skyltar för vägavsnitt och broar med sämre bärighet.

Vi behöver ett liknande beslut i Sverige med ett stort vägnät för att stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft. Det är vanligt att särskilt totalvikt och bruttovikt blandas ihop i dagligt tal såväl. Så långt de lagar, regler och förordningar som gäller svenska lastbilar om högst. De HCT-fordon som hittills testats i Sverige bygger på ovanstående. En höjd viktgräns för lastbilar skulle dessutom vara till fördel för trafiksäkerheten anser motionären eftersom det skulle krävas färre fordon på vägarna för att . Höjd maxvikt skapar oro och ilska on Transportarbetaren.

Det innebär förstås att släpet lastar 8kilo mindre också, när det rullar på vanliga vägar med den normala bruttovikten, ton. Förra sommaren höjde regeringen maxvikten till ton , men det svenska åkerier kört med i många år och som rullar på våra vägar är 2meter långa. Trafikverkets utredning om införande av 74-tonslastbilar räknar med några enstaka procentenheters överföring av gods från tåg till lastbil om .

loading...