Harts synonym

Spelling with -ea- is c. Top synonym for harts (other word for harts) is bucks. Synonyms for harts at Synonyms. Define hart (noun) and get synonyms. Are You Up To Date With All The Language Facts? Föreslå en synonym eller ett motsatsord till harts.

Tepco har också planer på att bespruta all bråte som uppstått efter explosionerna på området med harts för att hindra radioaktivt material att spridas. Männen ska ha rengjort . Naturharts (ofta bara harts ) består av kåda, det vill säga olika typer av safter som rinner ur träd och torkar till en mjuk eller fast massa. Harts kan också syfta på de hartsämnen som finns i dessa massor. Harts används i samband med stråkinstrument för att få stråken sträv genom att hartset dras mot stråkens tagel. Similar words: Cervus elaphus, elk, wapiti, American elk, red deer Definition: common deer of temperate Europe and Asia.

Vittatina and Striatites (See bracketed text superscript CFSP 40:196). Jansonius, considering P. Subsaccata Samoílovích, identifies that portion of Protosacculina as a synonym of Vittatina . Hart a potential synonym of V. On this page you will find all the synonyms for the word to HART. Learn fantastic words to use instead of hart.

Heart may also be a synonym for courage. One of the four suits in playing cards is hearts. Online Wörterbuch Wortbedeutung. Thesaurus: synonyms and related words. Harts betyder ungefär detsamma som konstharts.

Se alla synonymer nedan. Annons: synonym harts , korsordshjälp harts , saol harts , betydelse harts , vad är .

loading...