Gravstämp

ORAX stämplingslämmar är genom sin konstruktion ett effektivt och säkert redskap vid gravgrävning. Jordlådan skall placeras på ett stabilt underlag minst m från graven. Lådan ska stå i våg, eller luta svagt från graven. Om möjligt placera jordlådan på reglar som går en bit förbi gravens kortsidor, så att trycket mot gravens långsida minskar.

Om det är möjligt att gräva ca . Lägg ut de övre stämplingslämmarna och montera gravstämpen.

Fortsätt grävningen och häng i de undre stämlingslämmarna i kedjorna gräv aldrig djupare än du behöver för att montera den nedersta stämpen. Skruva fast stämpen kolla så att du har. Så gott som alla kistgravar som grävs förses med gravstämp för att förhindra rasolyckor.

Den nedersta gravstämpen demonteras innan återfyllningen börjar. AB ORAX under namnet gravstämp och denna utrust- ning omfattar skruvstämp samt stämplingslämmar. Ett annat uttryck som varierar i landet är återfyllningsmomentet som t ex kallas täckning, höljning etc.

Här används uttrycket återfyllning. Syftet med projektet är att . Gravstämp använd för att undvika ras vid grävning av gravar.

Nya direktiv medför att pastoratets nuvarande gravstämp inte längre är tillåtna. I årets budget finns en investeringpost på 200. Pastoratet har erhållit en offert på 172.

När kyrkogårdsarbetaren och hans kollega befann sig nere i graven demonterade de den anordning som stöttat jordväggarna, genom att ta bort två av tre nivåer med gravstämp och stämplingslämmar. Jorden och jordlådan kom då i rörelse, rasade ner i graven och klämde ihjäl kyrkogårdsarbetaren. De flesta gravar grävs med grävmaskin, men återfylls alltid för hand. Vid gravgrävningen läggs jorden i en tippbar låda som placeras alldeles intill graven. EFTER GRÄVNINGEN läggs en . Jag tror jag skrev gravstämpen samt jordsäckar som tyngsta lyft, ungefär 20 . Begravningspastoral för Jämshögs församling.

Uppgrävd jord läggs alltid i en jordlåda eller vagn. Gravstenen ska hanteras på sådant sätt att . Anslagstavlor, dekaler, flaggor mm. Stolar, bor entrémattor, kollekthåvar mm.

Katafalker, kistpallar, mullställ, ljusstakar, bukettställ mm.

loading...