Gräva grund hur djupt

Betongplatta ~10cm (tjockare runt kanterna?) Antar att detta ger ett hål som är ca 1m djupt om man vill ha plattan i samma nivå som omkringliggande . Garagegrund – hur djupt måste jag gräva ? Hur djupt ska man gräva ut för betongplatta i. Någonting som man blir förvånad över när man tittar på en byggarbetsplats är hur mycket grus som går åt för att ha som undergrund till din grund. Jag går på bygglinjen i Stockholm och har börjat med ett gymnasiearbete. Jag ska bygga en 100kvm enplansvilla från grunden.

Hur mycket behöver man gräva om det är perfekta markförhållanden? Utvärdera geologin på tomten. Genom att uppskatta markförhållanden kan du i förväg veta hur mycket av grundarbetet som gäller att gräva i sand eller att spränga bort berg.

Du ser också hur djupt du behöver gräva för att kunna anlägga din grund. Exempelvis så måste all matjord bort. Vad kostar det att gräva och schakta för din platta på mark. Kostnaden för att gräva beror delvis på hur djupt du ska gräva och vad du ska gräva för.

Orsakerna till detta kan vara flera, såsom förändringar i omgivningen på grund av bygge eller andra anläggningsarbeten.

Om huset inte har källare behöver du visserligen inte gräva så djupt , men det är ändå ett drygt grävarbete om du gör det för hand. Mät upp hur många meter dräneringsrör som behövs. Men vad är då frostfritt djup ? Hur långt ska man gräva för att slippa tjälskador?

Om den frusna marken orsakar tjällossning beror på vad marken består av. Om marken innehåller mycket grov sand fryser allt vatten . Olika jordarter är olika tjälfarliga. Ju mer vatten marken innehåller desto tjälfarligare är den. För att undvika tjälskador måste man gräva bort den tjälfarliga marken och ersätta den med icke tjälfarligt material såsom grus och sand.

Dessa material kan inte binda vatten på samma sätt som exempelvis lera. Vi har tänkt gräva ur ett dike för muren, lägga makadam i botten och dräneringsslang runt muren. Vi kommer troligen också isolera muren under mark, för att vid behov lättare kunna hålla frostfritt i växthuset . Fö, när jag började gräva ut lite idag (för att flytta en del växter) var det sand under matjorden (ca cm)!

Märkligt, men det underlättar ju dräneringsfrågan. Fast jag kanske bör gräva ett provhål för att se vad som finns under sanden och hur djup den är. Edit: nu hr jag grävt och kollat vad som finns.

Bestäm var rensbrunnar och ledningar ska ligga och mät hur mycket dräneringsrör du behöver. Den här guiden är för dig som bor i villa och tänker gräva själv för att ansluta dig till Trollhättan Energis öppna stadsnät.

Hur tar man reda på hur djupt man måste gräva för att komma på frostfritt djup där man bor? Vad är det för fundament du skall gjuta? För att veta exakt hur du ska gräva är det viktigt att man skapar sig en uppfattning om hur djupt du behöver gräva. Här kommer tomtens disposition vara helt avgörande.

Vissa tomter sluttar och då behöver du gräva mer i ena änden och så vidare. Detta gäller även infästningar i altaner och liknande så altanen hamnar i rätt . Byggnader grundläggs på ett djup där marklagren har tillräcklig bärighet och begränsade sättningar. Tjälen tränger inte ner lika djupt kring en uppvärmd källare som i öppen mark. Grundläggningsdjupet kan reduceras beroende på hur effektiv värmeisolering bottenbjälklaget över kryprummet har.

På grund av pengabrist har själva borrprogrammet stått stilla sedan dess , men man hämtar fortfarande geofysiska data från de mätinstrument som är . Men jag vill oxå gräva ned så jag kommer ned där det blir mera frostfritt i marken ? Nu kommer det värsta … att gräva sig ner till ett bra djup. På vår tomt är det bara stenig fyllningsmassa under matjorden, så det fanns ingen annan lösning . Du kan då fylla med en dränerande makadam under lagret med bärlager. Om man slarvar med underarbetet så finns det risk för att plattorna (på grund av tjäle) flyttar sig både i sid- och i höjdled. Vi hade en diskussion i samband med en grund för nåt år sen, då var planen att gräva ner 4mm spirorör till moränen (som då fanns på några m djup ) och sen gjuta i rören.

Och pålning men det vet ju alla vad det är men pålning är tydligen inte lämpligt på så grunda djup.

loading...