Geoteknisk undersökning linköping

Hos oss får du bred kompetens och en unik kunskap om Linköpings kommuns geotekniska förhållanden. Vi gör geotekniska undersökningar och utredningar i plan- och byggprocessens alla skeden. Vi utför även miljötekniska undersökningar. Undersökningarna omfattar allt från fältundersökningar med en geoteknisk . Syftet med undersölmingarna har varit att redovisa de geoteloiislca förutsättningarna for.

Syftet med geotekniska undersökningar är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden.

Det gör man genom att bestämma egenskaperna hos jord och berg och att samla in annan relevant information om aktuellt utredningsområde. En svart tavla som man använder i . Miljögeoteknisk undersökning. Ta reda på vilka regler som gäller.

Tomtens förutsättningar. Ligger tomten inom rasriskområden eller kan den översvämmas? Kompletterande geoteknisk undersökning samt radonmätning, Vårdkasvägen, Linköping.

Upprättad av: Tommy Olausson.

Granskad av: Christina Berglund. Godkänd av: Christina Berglund . Ringsta Mo Etapp Norrköping. GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Kulturkvarteret, Örebro.

En översiktlig geoteknisk undersökning har tidigare utförts inom området. Under den tiden kan det vara vissa störningar på parkeringen vilket vi ber om överseende med. Standard och andra styrande dokument.

LINKÖPING LINKÖPING Marken där Vallastaden ska byggas är förorenad av både kobolt och barium. I samband med pågående planarbete i Berg inför eventuell nybyggnation, har en geoteknisk undersökning genomförts både öster och väster om Stjärnorpsvägen. Det var när byggherrarna lät undersöka marken i blivande Vallastaden som föroreningarna upptäcktes. Därför gjorde kommunen en egen geoteknisk undersökning som slog fast att ämnena finns naturligt i leran. Styrelsens säte: Stockholm.

En del av Sweco-koncernen. Projekterings PM Geoteknik (PMGeo). Från befintliga sonderingar bedöms dock att torrskorpan är utvecklad och . DP Brandberget, Haninge.

Befintliga förhållanden och topografi.

loading...