Geoteknisk undersökning kungsbacka

Vår målsättning är att i dialog presentera och genomföra hållbara, ekonomiska, genomförbara lösningar för din geotekniska frågeställning. Lösningar som presenteras på ett sådan sätt att samtliga parter kan ta till sig lösningens för- och nackdelar. På uppdrag av Kungsbacka Kommun har Norconsult AB utfört en geoteknisk undersökning inom fastighet Sintorp 4: i Frillesås, Kungsbacka Kommun.

Inom aktuellt område planeras byggnation av flera småhus samt eventuellt ett gruppboende. Detaljplaneområdet begränsas av Rödklintsvägen i söder . Beställare: Kungsbacka kommun.

Stadshuset, Storgatan 37. Konsult : Norconsult AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva markarbeten, grävning, geotekniska undersökningar och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet. Tyréns har välutbildade fältingenjörer som genomför olika former av geotekniska undersökningsmetoder beroende på aktuella geologi och vad som ska byggas. Vi vet vilka metoder som lämpar sig bäst och det optimala för geotekniska undersökningar är när de utförs stegvis, där information från ett steg till nästa kan.

Geoteknik -Grundundersökning. Utredningens syfte är att översiktlig undersöka vägarnas bärighet och . Kulla Frillesås Samfällighetsförening, genom föreningens ombud Tore Jirholt. Vill du göra som Ove i Kungsbacka ?

Begär gratis offert på Anläggningsarbeten. Offertförfrågningar i närheten. Montering av bleck till fönster, Kungsbacka inkom days ago. Renovering tegelfasa Kungsbacka kommun inkom days ago.

Byta dränkbar pump, Vallda inkom days ago. För att veta om du kan bygga på marken du vill bygga på kan du behöva göra en geoteknisk undersökning. Min kommun krävde det och jag bokade en geoteknisk undersökning i samband med att grävaren började med grunden!

Då grävdes två prov gropar som sedan inspekterades och mätte de olika jord skikten. Men priset beror på firma också. Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning.

Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi har gjort vad vi kunnat för att minimera riskerna, säger Lennart Torgerson, verksamhetschef på tekniska förvaltningen och ansvarig för renhållningen i Kungsbacka kommun. Vi är organiserade inom elva. Nu måste en ny geoteknisk undersökning göras av området där risken för jordskred finns, och det kan ta sin tid. Dokumentbeteckning: TU 1Med geotekniska undersökningar för vägar fastställs jords lämplighet som underlag och användbarhet som byggnadsmaterial för väg.

Eftersom egenskaperna hos jord varierar inom vida gränser är det inte möjligt att ge generella regler för undersökningarnas omfattning. Utlåtande över översiktlig geoteknisk undersökning för planerat industriområde mellan. Idrottsvägen – Bifrostgatan – Frölundagatan vid Åby i Mölndals kommun.

Här kan ni följa vår vardag som förutom mina fina flickor även inkluderar mannen i mitt liv samt vår hund Nellie. Vi håller på att bygga vårt drömhus på landet utanför Kungsbacka. Arbetet gjordes med anledning av att Tellstedt i Göteborg AB skulle utföra geotekniska kontroller av markförhållandena , samt .

loading...