Fullastad timmerbil vikt

Hej jag undrar hur stor volym m3f en fulllastad timmerbil lastar av respektive barr och lövmasaved. För en modern timmerbil är det ofta vikten som är begränsande. Totalviketn får inte överstiga ton på våra större vägar. Lövträ har lägre fastvolym än barrträ.

Klen diameter, krokig ve slarvig travning, avverkningsrester, snö eller rotben i traven, medför lägre fastvolymen i traven.

Volymen varierar efter ovan nämnda faktorer. Man får framföra ton på våra större vägar. Bilen på bilden är ju inte alls fullastad. De lastar ju efter vikt dessutom, inte så ofta man ser en timmerbil med fullt ända upp. Den kanske är lastad med blött virke eller av någon annan anledning (t.ex. fordons eller väg begränsningar) har kommit upp i tillåten totalvikt och då är den visst fullastad ;).

Ja jag säger att det blir den samma volym stjälpt med korta vedlängder. Det stämmer också väldigt bra med mina i år 34 .

Och vad menar du att det är för skillnad på löskubik och lastad kubik ? Kan hålla med om att det blir mer packat på en bil. I skolan fick man lära sig att kubik luft och en kubik vatten är det samma i storlek förutom vikt. Före lastning ska du som förare förvissa dig om att det fordon som skall användas är lämpligt för lasten och att fordonseki- pagets lastkapacitet, med avseende på volym, vikt , längd och bredd är tillräck- lig för lasten. Sitter och klurar på vad lastbilarna väger som kommer till mig med gods och hämtar för den delen.

Ska lämna in en uppskattning på antal ton per år min verksamhet innebär på vägarna. Det jag undrar är vad respektive fordon nedan väger tomt, alltså verklig vikt på ett ungefär. En fullastad timmerbil väger ton och känslan bakom ratten är inte den bästa upplevelsen på osandade vägar. Det går varken gasa eller bromsa och det gäller att lägga sig mitt på vägen, för dit vägen lutar där hamnar ekipaget.

Jag fruktar allra mest att få möte med personbilar och gångtrafikanter, . A Last- och personbilstrafik hela året om. Backar som hindrar framkomligheten med fullastad bil får ej förekomma. Längre backar bör normalt inte ha större lutning än , korta . Dessa så kallade ST-bilar (Större travar) har fler hjulaxlar än en konventionell timmerbil (nio i stället för sju), och kan därför lasta mer utan att axelvikterna ökar. ETT-bilen väger ton fullastad och är meter lång.

Högsta tillåten läng bredd och höjd på en konventionell timmerbil med släp idag.

Har kört en dumper fullastad med grus. Tyngsta på väg får bli Volvo FHtimmerbil och annars blir det Caterpillar 7dumper med totalvikt inklusive last på ton. En tung lastbil har en totalvikt som överstiger ton. Lätt lastbil får köra den hastighet som gäller för vägen.

Det är viktigt att veta hur du ska lasta lastbilen. Läs mer om mått och vikt. Det beror på trädslag, timmer eller massave stolpar, special virke o sv. Eller sätt en Volkswagen buss för passagerare i nosen på en fullastad timmerbil på 60ton.

För att inte tala om hur det känns att bli omkörd av en timmerbil på en 90-sträcka med dubbla filer och få dessa timmerstockar alldeles framför näsan, när han. De som har ansvaret måste begränsa såväl lastens höjd som ekipagens hastighet och vikt. Trafikverket vill att Sverige ska tillåta meter långa lastbilar på våra vägar. Maximal vikt för dessa fordon skulle bli ton!

Detta verkar ju vara ren idioti. Kör godset på järnväg i stället, tycker Jan Sundström.

loading...