Frentab värmdö

Frentab är ett stockholmsbaserat familjeföretag som sedan år tillbaka bygger från grunden. Vi arbetar med såväl omfattande bostads- och infrastrukturprojekt som mark- och schaktarbeten inför stora byggen. Du kan också köpa ballastmaterial från oss, hyra maskiner eller vända dig till vår . På vår anläggning Ekobacken erbjuder vi försäljning av krossmaterial.

Ett hus, en väg eller ett stort markarbete för en ny shoppinggalleria. Slutresultatet blir aldrig bättre än kvaliteten på byggnadsmaterialen.

Vi ser därför en klar fördel i att själva förädla råvarorna och få en spårbarhet och gedigen . MÖRTNÄS HAGAR ”TALLBACKEN”, VÄRMDÖ. Tallbacken var 18st parhus i vår första etapp i området Mörtnäs Hagar. För närmare information besök hemsidan för Mörtnäs Hagar . Bolaget räknar bland annat med att fyrdubbla berguttaget och att öka antalet sprängningar från två gånger per år till gånger per år men också att anlägga en betongfabrik. Frentab Anläggning Ab – företag, adresser, telefonnummer.

Frentab ansöker om överprövning och yrkar såvitt nu är ifråga att läns- rätten ska besluta att Värmdö kommun kommuns upphandling inte får avslutas innan rättelse vidtagits genom en ny anbudsutvärdering. Till stöd för sin talan anger F rentab i huvudsak följande.

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. Frentab har diskvalificerats från anbudsvärderingen på . GM ÅTERVINNING AV INERTA scHAKTMAssoR FOR. INOM DEL AV FASTIGHETERNA KNARRNÄS 1:OCH.

Men företaget började med John Franssons farfar som drev en lastbilsfirma på Värmdö. Här på Värmdö är Frentab naturligt . I samband med byggandet av ett bostadsområde uppfördes en väldig mur som retar upp grannarna på Värmdö. Svartbygge, menar kommunen. Det är företaget Frentab som bygger det nya området och den omdiskuterade muren är nödvändig för det nya området, tycker dem, och hävdar bestämt att de . Motopelag Fastigheter AB.

Stockholms Handelskammare. Den här informationen gäller alla boende på Trollstigen efter korsningen Stockängsvägen. Gustavsbergsvägen Gula . Kartbild Korpholmen M10.

loading...