Försäkran om överensstämmelse mall

Försäkran om överensstämmelse. Tillverkare (och i förekommande fall dennes befullmäktigade representant):. Luftbehandlingsaggregat. Explanatory guidance document) samt EU Kommissionens vägledning om. Teknisk dokumentation (Technical documentation).

Intygar härmed att följande produkt: Temperaturreglering.

Undertecknad representerar följande tillverkare The undersigned , representing the following manufacturer. EU- försäkran om överensstämmelse. För att din produkt ska bli CE-märkt måste du sammanställa teknisk dokumentation som visar att den uppfyller alla EU-krav.

Som tillverkare är du själv ansvarig för att göra en försäkran om överensstämmelse med alla krav. När din produkt fått sitt CE-märke kan du behöva ge dina distributörer och importörer. Den CE-märkta produkten ska också åtföljas av en bruksanvisning på ett officiellt EU- språk som innehåller all väsentlig information för att produkten ska kunna . Tillverkaren ska i många fall upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse – en försäkran om att tillverkarens produkter uppfyller regelverkets krav. Uppgifter som ska ingå: Produkt.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE.

Nu är det klart, det blir vi som ska göra CE-märkningen i Stockholms vatten stora projekt – Stockholms framtida avloppsrening. Arbetsmiljöverket planerar minska sina föreskrifter med. EU-declaration of Conformity. Intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt överensstämmer med de europeiska direktiven för CE-märkning samt regelverket förFood Contact Materials enligt.

EC-declaration of Conformity. När kraven för CE-märkningen är uppfyllda och den tekniska dokumentationen är på plats är det dags att skriva på en försäkran om överensstämmelse. EG- försäkran om överensstämmelse. Det är en försäkran som intygar att du som båttillverkare uppfyllt kraven för CE-märkning. Detta dokument måste kunna visas upp för myndigheter och andra.

Utan detta dokument, som skall upprättas och signeras av tillverkaren eller dennes representant, har man formellt sett inte rätt att CE-märka produkten. En mall för försäkran om. CE-märkningen på en D-Link produkt indikerar överensstämmelse med bestämmelserna i gällande direktiv i Europeiska unionen (EU).

Alla CE-dkoument (DoC) finns under Additional Downloads under . Härmed intygar Sharp Telecommunications of Europe Ltd att denna GX15-telefon står i överensstämmelse med de väsentliga. Ange telefonnumret eller e-postadressen till mottagaren. När meddelandet har sänts flyttas det till Skickat. EG-försäkran, är en försäkran om överensstämmelse för en produkt på EU:s inre marknad.

Det innebär att tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns för produkten. Bedömning av överensstämmelse: en process där det .

loading...