Flytta hus på tomten

Jag har sökt runt på forumet utan att hitta något riktigt svar angående husflytt. Min syster ska stycka av sin tomt och eventuellt sälja ena delen och även deras hus till oss och bygga ett nytt hus till sig själva på andra delen. Grejen är att deras hus står mitt på tomten idag vilket innebär att vi måste flytta.

Därtill kommer kostnader för förberedelse av marken, dragningar . Så mycket kostar det att flytta ett hus.

Ingenjör Erik Gärdsmo har i sitt examensarbete ”Konsten att flytta hus ” gjort en kostnadsberäkning för uppförande av en friliggande villa på 1kvm i Trollhättan. Att köpa villan, dess tomt och ansluta den till det till VA-nät, el och telefoni samt bygglov är beräknat till cirka . Området ligger inom detaljplan. De tre exemplen visar vad det kostar att köpa ett befintligt hus i Trollhättan, att köpa en tomt i samma bostadsområde och bygga ett nytt hus där och att ta ett gammalt hus och flytta det till en ny tomt i bostadsområdet. Kostnaderna för anskaffning huset är inte medräknade i det . Paret Anna och Jimmy Wikström i Fugelsta, Marieby, vill flytta sitt bostadshus längre in på sin mark, bort från bilvägen.

Nej, följande saker bör vara gjort och setts över innan du kan flytta huset : Tillstånd.

För att flytta huset så måste du ha ett så kallat rivningslov. För att sätta huset på plats på den nya tomten så krävs det ett bygglov. Båda dessa söker du hos Byggnadsnämnden i de kommuner som berörs.

När hela hus flyttas rör det sig oftast högst om några mil. Ibland kan flytten vara mycket kort, kanske bara till ett bättre läge på tomten. Sträckan är inte så avgörande för priset, det stora jobbet är att få in bärande balkar under huset. Enklast är det om huset har källare eller torpargrund.

Mari blev kär i ett hus som skulle rivas, och satte i gång med jätteprojektet att flytta det trots att alla sade att hon aldrig skulle klara det. När hon en dag körde in i närmaste samhället Lundsbrunn fick hon syn på ett tomt gammalt hus som hon aldrig hade sett förr, fast hon hade varit här hundratals gånger. Jonas Andersson och Anna Ferngren köpte ett nytt hus för 10. Men att flytta det nästan mil till tomten i Sätila kostar 700. Vi vill ha ett hus med lite själ, säger Jonas.

Flytten bör nog göras med kran, ska man ta ett par hjullastare så får man riva hela tomten och grusa upp med åtskilliga ton 0-för att få jämn yta. Det kostar ju att flytta hus , det går inte komma från, har själv vairt med om att flytta hus med hjulalstare, och det går ju ganska bra bara man har bra bärighet . Vårt hus står för nära älvskanten så kommunen funderar på att flytta det lite längre in på tomten (tydligen är de ansvariga eftersom de gav bygglov en gång i tiden eller nått sånt).

Förhoppningsvis så köper de loss . Går det flytta hela hus ? Jag har en ny tomt som jag skulle vilja sätta villan på, går det göra det? Hur ser regelverk ut och vad är viktigt att fundera över? Vi har varit beredda att flytta länge, för vi förstår att gruvan expanderar om det finns möjlighet. Men vi vill inte flytta till ett sämre boende. Grejen är den att vi får flytta till svärisarnas hus mycket billigt (har inte råd eller planer på att köpa eget hus än), och bo billigare än vi gör nu i lägenheten, min kille önskar det över allt annat, men jag är mycket kluven.

Vill man bo med svärföräldrarna på samma tomt , ska väl även tilläggas att svärmor redan . Att flytta ett gammalt, välbehållet hus innebär ett stort ansvar för bevarandet av byggnadens. Ett ovanligt ärende har hamnat på bygglovsavdelningen bord. Nämligen flytt av ett äldre hus inom den egna tomten.

Efter viss korrigering av placeringen av huset anser byggnadsnämnden att flytten är förenlig med detaljplanens syfte och har därför beviljat bygglov. Tanken är att flytta det vinkelbyggda . Bakgrunden till den spektakulära husflytten i branten, som utförs av specialister från Norrlan är att Bertil Falck, en av grundarna av Bokmässan i Göteborg, är på väg att bli skattebetalare i Munkedals kommun. Vi ska flytta hit och bygga ett nytt hus på denna tomten , säger han, och tittar imponerat på hur . Linköping Ingen nappade på möjligheten att flytta sitt hus till Vallastaden. Nu förlängs därför ansökningstiden till november. En tomt är därför reserverad för någon som vill flytta sitt . Här flyttas det första huset – historisk dag i Kiruna – Nyheterna (TV4) – Duration: 4: 16.

Han kan flytta hus tillandra ställen. Och skål för Holgers hus. Vi kan friköpa tomten runt Sunkiga Sune.

När Roger kom hem till sitt hus ringde han Kabben för att fråga när han kunde få sepå suven.

loading...