Felling av trær trondheim

Felling og beskjæring av trær. Anleggsgartner,Trefelling Hei, vi ønsker tilbud på felling av et tre og beskjæring av trær i vår hage på nedre Byåsen i Trondheim. Har du et eller flere trær som står vanskelig til og du ikke tar sjansen på å felle de selv, kommer vi gjerne og hjelper deg.

Oppstamming, topping, kroneredusering, frisering og beskjæring har vi også mange oppdrag med. Oppkapping til ve bortkjøring og flising av grener kan også avtales. Vi tar på oss trefelling og annet.

Trefelling Trondheim, Trepleie Trondheim, Beskjæring Trondheim, Stubbefresing Trondheim, Betongarbeid Trondheim, Tomtearbeid Trondheim, Entreprenør Trondheim, Anleggsgartner Trondheim, Vann og Avløp Trondheim, Tomtegraving Trondheim. Trær som ved felling utgjør en viss fare for nærliggende vegetasjon, bygninger, kabler, veier etc – de trærne bør du overlate til Trefelling. Altfor mange undervurderer treets vekt og.

Trondheim , og tar ALLE slags trefellings-oppdrag, både enkle og kompliserte. Arboristens arbeid består mye av beskjæring og felling av trær i tillegg til planting av nye trær og allmenn trehelse-rådgivning. Når man snakker om sertifiserte arborister så er det som regel det såkalte ETW-sertifikatet (European Arboricultural Council) eller ISA-sertifikatet (International Society og Arboriculture ) man henviser . Vurder om du ønsker å få kjørt bort greiner.

Det blir fort ufattelig mye masse å håndtere.

Har du ikke et fornuftig sted å deponere disse, . De oppgir ikke priser på nettet. Noen som har felt trær og vet hve det pleier å koste? Eksempelvis et lønnetre, noen grantrær og furutrær. Alt fra avvirkning av skog til treffeling i hager, ta kontakt for befaring.

Dette gjelder da søknad til kommunen, ikke nabovarsel. Det pågår forøvrig en sak om dette i Trondheim som trolig kan skape en viss presedens. F eks rundt bekker er trærene gjerne vernet i Oslo. Det betyr at man ikke kan hugge trær der selv om det er egen tomt, men må søke først. Har du et tre med større diameter enn centimeter på tomta, har du ikke lov til å felle det.

Forbudet mot felling av trær i Oslo er enda strengere enn tidligere antatt. Hvor i landet utfører jeg denne tjenesten. Jeg bor i Orkanger og utfører arbeidet i Trondheim og området rundt. Hvilke trær kan jeg bruke?

Det meste av løvtrær kan brukes, unntatt Oretre (Ørder), Osp. Grantre kan ikke brukes , mens andre nåletrær kan brukes. Vedlikehold av grøntanlegg.

Større trær skal bevares, og tillates bare felt etter nærmere vurdering av bygningsmyndighetene i samråd med sakkyndige på trær. Ved felling av trær skal du som arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker som utfører arbeidet har tilstrekkelig opplæring. Planen skal vise sammenheng og tilknytning til det fredete parkområdet og veiene omkring byggeområdet.

Innenfor byggeområdet o_T tillates felling av fredete trær iht. HAR PÅ ANMODNING FÅTT ANLEDNING TIL Å FELLE TRAER PÅ KOMMUNAL. UNDERTEGNEDE GJØR DET TE FOR EGEN REGNING OG RISIKO MED EGET.

JEG ER INNFORSTÅTT MED AT FELLING AV TRAER OG BRUK AV.

loading...