Ersättning för tvätt av arbetskläder

KFO: Du har rätt till ”erforderliga arbetskläder ”. Du får själv tvätta kläderna men ska få ersättning för kostnaden från arbetsgivaren. För arbetsuppgifter som, enligt lagen, kräver skyddsutrustning ska arbetsgivaren tillhandahålla det. Alla har rätt till skyddsförkläden och skyddshandskar om det behövs.

Skyddskläder och skyddsutrustning som används på arbetsplatsen för att förebygga att arbetstagaren utsätts för . Arbetskläder och arbetsredskap. Vad kravet handlar om är att arbetsgivaren ska stå för tvätt av arbetskläder och att kläderna ska tas av på arbetsplatsen, de får inte lämna arbetsplatsen och de ska bytas varje dag. Så då blir det de facto så att arbetsgivaren på något sätt åtminstone ska ersätta arbetstagaren. Vem betalar, jag själv eller arbetsgivaren? Måste man tvätta kläderna själv?

Axana Haggar, utredare på Socialstyrelsen, svarar på elva frågor om vad som gäller när arbetskläder blir obligatoriska i äldreomsorgen. Som arbetskläder räknas sådana kläder som på grund av arbetets . Hur är det med tvättning av arbetskläder , ska man kräva betalning för detta? Du har rätt att tvätta på arbetsti och det skall finnas faciliteter till att göra det på arbetsplatsen (tvättmaskin, tvättmedel).

Om detta inte finns ska det tydligen vara möjligt att få ersättning för att göra det själv. Cirka tre till fem uppsättningar kläder kan vara lämpligt om arbetet inte är . Det betyder också att myndigheten numera har en motsägelsefull rutin: . Vårdbiträdet Lisbeth Mil 6 får både betala och tvätta sina arbetskläder själv. Bilmekanikern Mikael Josefsson, 4 får sina gratis.

Minst tio anställda som jobbar på Solbackens serviceboende i Bengtsfors kommun fick i år avslag på sina deklarationer när de ville dra av kostnaden för arbetskläder. På Solbacken bor svårt .

loading...