Entreprenadrätt

En grundläggande kurs och utbildning inom entreprenadrätt bör innehålla såväl kunskap om de avtal som reglerar entreprenad. Kurs i entreprenadjuridik. Mannheimer Swartlings branschgrupp för Infrastruktur och entreprenad är sedan länge en ledande rådgivare till svensk industri och offentlig sektor när det gäller infrastrukturprojekt, entreprenader och andra större investeringsprojekt.

Gruppens jurister biträder i ärenden som rör alltifrån . Den svenska entreprenadrätten regleras i de flesta fall av branschens egna standardavtal, i första hand av Allmänna Bestämmelser för bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04) som kan sägas vara den centrala entreprenadrättsliga basen inom svensk rätt. MAQS har hög kompetens och branschkännedom inom entreprenadrättens alla områden och flera av våra medarbetare har lång erfarenhet inom området.

Våra jurister i entreprenadgruppen kan därför hjälpa er oavsett vilka ni är inom bygg- och anläggningsbranschen. Vad ni än behöver hjälp me är vårt . Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse: – visa fördjupad kunskap i och förståelse av entreprenadrätten samt kunskap i andra ämnen som är av betydelse för tillämpningen av entreprenadrättsliga problem,. Riskfördelning vid okända förutsättningar och kravet på lojalitet. The allocation of risk at unknown prerequisites, and the duty of loyalty.

Entreprenadrätt (ENTR-P). Nytt resultatprotokoll publicerat. Tyvärr kom en ofullständig version av dokumentet upp på hemsidan.

Nedan finns en PDF med adress och kontaktinfo till Mannheimer Swartling inför föreläsningen en maj.

Förbered er inför föreläsningen den maj genom att läsa NJA . Vi har nu glädjen att presentera vårt nya affärsområde – entreprenadrätt. Vi på Juristakuten är din jurist när du behöver hjälp inom entreprenadrätt. Vi hjälper dig med ärenden som att lägga ett anbu delta i en upphandling etc.

Grundkurs i entreprenadrätt. När du som fastighetsägare vill få byggnads- och anläggningsarbeten utförda är det viktigt att du har förståelse för reglerna inom entreprenadrätt. Bland annat måste du reglera vad som händer om entreprenören gör fel eller inte blir klar i ti eller om det behövs göras ändrings- och . Dags för nästa stora projekt. Att upphandla byggarbeten ställer höga krav.

Det kan ofta vara en teknisk och juridisk snårskog, då är viktigt att ha full koll. Undvik obehagliga överraskningar och försäkra dig om att arbetet blir utfört som du vill. Våra experter inom entreprenad- och konsulträtt hjälper dig i upphandlingen.

Välkommen till Allt om Juridiks quiz i entreprenadrätt ! Inom entreprenadrätten har juridiken en speciell ställning, då man i branschen ofta tillämpar gemensamma standardavtal utformade för att fungera på många olika situationer. Jobbar du med byggprojekt eller anläggningsentreprenader vet du att det ställs stora krav på kunskap och branschkännedom. Här finns vi alltid nära, med rätt expertis och erfarenhet inom entreprenadrätt.

Vare sig det rör sig om upprättande av kontrakt eller tvistefrågor så kan vi detta. I ett vidare perspektiv faller även avtalsförhållandet med den tekniska konsulten in.

Med undantag för konsumentförhållanden, finns det ingen lagstiftning inom entreprenadrätt. VJS erbjuder ett brett utbud av högkvalitativ fortbildning inom entreprenadrätt. Vill ditt företag också lära sig mer om entreprenadjuridik?

Kontakta Eleonore Gustafsson Tfn. Vårt team är ett av Sveriges största. Vi arbetar med privat och offentlig sektor – från mindre, kommersiella ärenden till landets största infrastrukturprojekt.

Tack vare vår storlek kan vi arbeta med leverantörer, beställare och konsulter i entreprenadens samtliga faser. Vi bistår bland annat med .

loading...