Den snöiga nord är vårt fädernesland

Den snöiga nord är vårt fädernesland , där sprakar vår härd på den stormiga stran där växte vid svärdet vår seniga arm, där glödde för tro och för ära vår barm. Filmen spelades in i samband med Generalinspektion – Minneshögtid vid Hvetlanda skvadron, Smålands. Finska rytteriets marsch i trettiåra kriget.

Marscher, soldat- och beväringssånger – 95. Björneborgarnes marsch (Söner af ett folk , som blödt).

Den snöiga Nord är vårt fädernesland , där sprakar vår härd på den stormiga stran där växte vid svärdet vår härdade arm, där glödde för tro och för ära vår barm. Orden kom i hesa kraxanden. Nu går vi till Blemman med hm–hm i hand. Hilma var Nilssons barn, denna alltför mogna flicka, som redan vållat föräldrarna så mycket bekymmer.

Hon tycktes redan från. Original Swedish lyrics. Gensaga (i den snöiga nord , vårt fädernesland ) När tolv byar hade byggts med lag och ett evangelium strängare än lagen och barn hade tuktats med arbete, katekes och ris till dess ett släkte var frambragt så sedigt att dess munnar inga läppar hade, föddes i den tolfte byns tolfte gård ett tolfte barn.

Zacharias Topelius)Detta citat är hämtat ur Topelius poem Finska.

Cold autumn rain, fields new-plowed. A sludgy bane, far from home. The time has come, our troops march on. A silent hum, a cheerful song. Vi vattnade i Nevans bad vår frustande häst.

Ingen idé att ropa på infrastrukturministern, som upprepar bortförklaringar vi redan hört. Rhen vårt hämnande stål,. Det är nog Reinfeldt som . Där sprakar vår härd pa den stormiga strand. Där växte vid svärdet vår seniga arm.

Där glödde för tro och för ära vår barm. Våra hurrarop de bryter hedens fred. Han sam öfver Weichseln . Så är glad och så är nyter krigarsed.

Blås, trumpetare, fanfar, blås fanfarer för vår vackra, gamla hed.

loading...