Bygga muddringspump

Tanken är att bygga ihop en motor driven pump som man kan ha på en flotte eller på land . Pumpen flyttar dy och slam 1– 1meter beroende på koncentration och lyfthöjd. Går utmärkt att bygga bastu på EasyFloat flotten, klicka här. Thomas-seriens muddringspumpar är särskilt avsedda för.

Pumparna bygger på samma kraftiga ram som. Med vår muddringspump kan man själv göra något åt det!

Förorenar inte sjö eller vattendrag. Inga skador på stränder eller botten, som . Nytt är att pumpen enkelt kan kopplas loss från motordelen för enklare transport. Tillbehör och reservdelar meter Italiensk Mercurio flatslang. Snabbkoppling till slang.

Konstruktionen medger maximal partikel- storlekspassage samtidigt som hög effektivi- tet bibehålls. Muddra ner till meters djup med standard pump, finns i flera längder. Muddring med gör det själv muddringspump.

Vassrötter slam och dy pumpas bort (blir utmärkt gödning på land).

Skapa växtställen för djurliv. Bygga konstgjorda hummer och fiskrev. Använda som ballast till vägbyggnad och betong. Nu är jag klar med muddringen runt min brygga och skall sälja min mudderpump med slangar och fästen till flytbrygga. Nu kan du muddra själv med mudderverk för eget bruk.

Perfekt för båtklubbar och . Pump Max uppfordringshöjd Hmax m. Att bygga världens största konstgjorda ö är en utmaning för både människor och utrustning. NYHET, se demovideo på. Klicka på länken nedan för att se våra vassklippar produkter och även muddringspumpar i arbete. Klicka för att se våra vassklippar produkter i arbete! Vi hyr även ut snöskoter Artic Cat M8samt Yamaha jetski, dessa är maskiner är vansinnigt roliga och starkt beroendeframkallade.

Hamnbyggnad Fördjupning och breddning av farleder . Kuttern var ett verktyg som ofta används i vattenbyggnadsteknik. Medelst en skärhuvud lossas marken och sedan att sugas upp. Denna typ av muddringsutrustning är nu allmänt används inom.

Dessa beräkningar gjordes i MS Excel, där man lätt kan bygga funk- tioner som gör beräkningarna. Foto över arbetsplatsen i.

Dykaren styrde ett sugmunstycke till en dränkbar muddringspump. Hydraulisk driven dränkbara sand muddring pump. MSS-serien är en tunga, electro-dränkbara flytgödsel pumpar konstruerade för att hantera ett brett utbud av slam och. Arbeta direkt på ytan av flytgödsel, med . Vi säljer i dag många ledande märkesvaror inom olika produktområden, som trädgårdsmaskiner, motorsågar, elhandverktyg, skydds- och arbetskläder, yrkes- och skyddsskor.

Vi har givetvis också en stor verkstad för branschens alla behov.

loading...