Björkdalsgruvan guld

Björkdalsgruvan är en av norra Europas största gruvor för utvinning av guld. Gruvan är belägen cirka mil väster om Kåge i Västerbottens län. Produktionen uppgår till ca miljoner ton malm per år, och . I produktionen räknas guld in liksom guldekvivalenterna silver och antimon som omräknas till guld.

Under det andra kvartalet producerade motsvarande 50kilo guldekvivalenter vid gruvan . Totalt finns i dag cirka två miljoner ton b-malm på upplag.

Tester och beräkningar pågår med att utröna hur en ny sorteringsteknik kan implementeras i Björkdal. En sorteringsmaskin avläser och sorterar ut de bitar som innehåller mer än en till två procent kvarts. Då guldet är knutet till kvartsen så innebär det . Det är det näst bästa kvartalet sedan Mandalay tog över som ägare. Brytning av guld sker både ovan jor under jord och i gamla malmupplag.

Nu talar det mesta för att guldgruvan återigen kommer säljas. Sedan fem år bryts lika mycket guld under jord som i dagbrottet och den nuvarande ägaren Elgin Mining har nu alltså . PRODUCTION AND SALES. Utvinning Av Guld – företag, adresser, telefonnummer.

Med lågt guldpris och osäkra tillgångar ser det besvärligt ut för konkursförvaltaren Lars-Håkan Lindberg att lyckas. Skulderna efter Terra Minings konkurs uppgår till 3Mkr. Gruvor är guld för Bennys gräv och Malåföretaget har inte haft svårt att hitta jobb. Då har det varit knepigare att hitta bra förare som har det som krävs.

De som har viljan att försöka brukar lyckas, säger Cristofer Larsson. De kallar det guldfabriken. Där krossas och mals malmen i olika processer tills den blir allt mindre, för att till sist vaskas fram i vatten på stora industriella skakbord.

Tekniken bygger på guldets tyng eller egentligen höga densitet. I nuvarande takt utvinner man ca. I kurvan möter den lastbilen från gruvan – alla ständigt på väg till lastning med dammet virvlande. Radion i Arne Degerfeldts innerficka skräller till. Vi är en tight organisation och jag är som en allt i allo, . Som företagsnamnet antyder började allt med asfaltsarbeten.

Men idag arbetar man med all slags entreprenad som har med markarbeten att göra. ASFAB har också kva- litetscertifierat sin verksamhet för både pro- duktion och miljö. Grävlingen möter ASFAB:s maskinansva- rige Erik Eriksson på ett mindre jobb i ett av. Kågedalen, en naturskön dalgång med odlingar och hästgårdar längs Kågeälven.

Här bryts guld i dagbrottet och i underjordsgruvan.

Guldmalmen processas sedan vidare på plats i anrikningsverket, där gravimetrikoncentrat och . Gruva, Län, Kommun, Innehavare, Mineral, I drift sedan. Intresset för att utvinna mineralfynd i landet är högre än på många år. En direkt följd av att många som letat mineraler nu har hittat vad de sökte.

Många har hittat guld , säger gruvingenjör Stefan Tuoma.

loading...