Avloppsguiden entreprenörer

För dig som arbetar med enskilda avlopp, minireningsverk, toalett, infiltration, markbäd sluten tank, slamavskiljare, trekammarbrunn, filterbäd uppsamlingstank, fosforfälla, små avlopp, avloppsteknik, grävmaskin, markentreprenad. Ta gärna in offerter från flera entreprenörer innan du bestämmer vem du ska anlita. Tänk på att inte bara gå efter priset, det viktigaste är att entreprenören är kunnig och noggrann. Välj helst en entreprenör som har genomgått . Informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information.

NATIONELL KUNSKAPSBANK OM ENSKILDA AVLOPP Här finns information för tre olika aktörer: Husägare, Myndighet och Bransch.

Sidan vänder sig främst till fastighetsägare och kommunala tjänstemän men även till entreprenörer och en intresserad allmänhet. Tyvärr, men sidan du letar efter finns inte. Du kan gå till STARTSIDAN. Hur tunn kan en markbädd för BDT-vatten vara?

Hög skyddsnivå – hur gör vi med gamla markbäddar? Förenkla kontakt mellan fastighetsägare och entreprenörer. Vi arbetar mycket med anläggningsentreprenörer eftersom vi ser att de har en mycket viktig del i arbetet med att förbättra de enskilda avloppsanläggningarna. När kontakter mellan fastighetsägare, entreprenörer och kommuner underlättas .

Anlita en kunnig entreprenör – det är viktigt! Planera ditt avlopp – ”Mini-guider”. Broschyrer och checklistor. Sök företag och produkter. Tjänster som rör enskilda avlopp.

Diplomutbildningar för små avlopp. Avloppsfakta – Öppet bibliotek. Mark- och anläggningsarbete. AB Västerlanda Entreprenad. Kom ihåg att söka tillstånd innan avloppet åtgärdas.

Gotlan samt en mängd information om avlopp. Kommunen är medlem i avloppsguiden , vilket är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp se länk till höger. Om du ska anlägga en ny enskild.

Kommunen har valt att lägga ut en lista på de entreprenörer som har anlagt avlopp i Torsås kommun, denna lista finns här. Kontakta bygg- och miljökontoret för att få information och ansökningshandlingar. Skicka in din ansökan till bygg- och . Dina rättigheter som konsument regleras främst av två lagar, konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen.

Många entreprenörer har genomgått utbildning beträffande små avloppsanläggningar.

Hos oss kan du få råd och hjälp med att låna . Under Diplomerade entreprenörer kan d se vilka entreprenörer som är diplomerade i Södra Västerbotten och vad du bör tänka på när du . De entreprenörer som deltar i utbildningen lyfts fram på kommunernas lista över diplomerade entreprenörer efter att samtliga tre steg genomförts och godkänts. De tre stegen innebär: 1. Läs mer på hemsidan avloppsguiden. Wilhelmssons skog och entreprenad.

Fler ME-diplomerade entreprenörer finns på avloppsguiden.

loading...