Automatsäkring karakteristik

Karakteristik D: För apparater med mycket höga startströmmar. Utlösningsförhållande av dvärgbrytare. Kortslutningsselektivitet med smältsäkringar. Selektivitet upp till den angivna kortslutningsströmen i kA).

I Sverige verkar det vara allmänt att använda C-karaktäristik på automatsäkringar i villans elcentral.

Finns det något som säger att jag inte kan. Automatsäkring karakteristik C eller D? Om automatsäkring används skall denna ha motorkaraktäristik ”D” ( kompressordrift). Jag hittar bara automatsäkringar med karakteristik C (tröga).

En dvärgbrytare eller automatsäkring är en automatisk elektrisk strömbrytare som ska skydda en elektrisk krets från skador som orsakas av överström. Vid gånger märkströmmen ska brytaren lösa inom provtiden . Beställ idag, leverans imorgon!

D- karakteristik : startströmkrävande laster, svets. C- karakteristik : Induktiva och resistiva laster, mikrovågsugn, motorer, uttag, tvättmaskin, torktumlare etc. För att förbättra selektiviteten bör dessutom förkopplad säkring vara trög och ha så stor märkström som möjligt. Bostäder med 1 eller 25A huvudsäkring. Försök att använda trög huvudsäkring för att förbättra selektiviteten i anläggningen.

Till skillnad från en säkring som utlöses en gång och sedan måste ersättas, kan en dvärgbrytare återställas (antingen för hand eller automatiskt) för. Innan en säkring byts bör anläggningen undersökas. Om det fel som orsakade att säkringen löste ut kvarstår, kommer även nästa säkring att lösa ut så snart den sätts i. Det är viktigt att aldrig ersätta en trasig säkring med någon annan ledning, till exempel en spik, då detta möjliggör överbelastning med till exempel eldsvåda. Valet av eller kA automatsäkring sker efter vilken märkdriftkortslutningsström som uppstår direkt efter densamma.

Resistiva laster skyddas av. A) för montering på DIN-skena. Hur snabbt säkringen ska lösa ut anges med B, C eller D. B- karakteristik och transformatorer, motorer och . B motsvarar en snabb säkring.

C motsvarar den vanliga tröga säkringen.

D motsvarar en extra trög säkring. Konstruerade för beröringsskydd IP20. Dvärgbrytarna är försedda med frånskiljningssymbol och kan användas som brytare. Anslutningarna till automatsäkringarna . Säkring gG – MCB S 20 S 2M. A för montering på DIN-skena.

Utförande, Inbyggd automatsäkring. Användningsmiljö, Inomhus. Driftspänning, 2V – 4V. Märkström , A – A.

loading...