Arbobesluit heftruck

Voor een heftruckchauffeur zijn drie gebieden van belang bij het. Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen, lid 5. Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van werkbakken. Als u veiligheidsgordels heeft laten monteren, is de bestuurder verplicht deze te dragen.

Omdat de werkgever op grond van de arbowetgeving de verplichting heeft een veilige arbeidsplaats aan te bieden, heeft hij ook de plicht om te controleren of het gebruik van aangebrachte veiligheidsvoorzieningen wordt nageleefd.

Deze legt de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van veilige materialen bij de werkgever. Heftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen zoals palletwagens, stapelaars, Reachtrucks en verreikers vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. Het werken met werkbakken (op een heftruck of aan een kraan) is verboden, tenzij voldaan wordt aan een aantal specifieke voorwaarden. Grondslag hiervan ligt in artikel 7. Mogelijkheid tot gebruik. Het vervoer van werknemers met behulp van een werkbak die is gekoppeld.

Alleen incidenteel met behulp van een spe- ciale (als samenstel) goedgekeurde heftruck -werkbak-combinatie kan met de heftruck. In tegenstelling tot het verminderen van regels zoals de bedoeling was met de wetswijziging van.

Er is hier sprake van een versnippering van de regels. Naast deze afspraken moet uiteraard ook voldaan worden aan de wettelijke voorschriften. Belangrijke te respecteren punten hieruit zijn: Werken vanuit een werkbak bevestigd op een heftruck is alleen . Voorzetstukken en andere hulpstukken die worden toegepast op de heftruck of reachtruck zijn goedgekeurde arbeidsmiddelen en de gebruiker is bekend met de consequenties van het hulpstuk. Arboregeling artikelen . Onder meer is een goed zichtbaar lastdiagram beschikbaar voor ieder.

Waarom een opleiding om een heftruck te mogen besturen, vraagt u zich af? Mijn medewerkers rijden toch al jaren op die heftruck ? Immers wanneer gebruikers werken binnen een logistieke dienstverlener en hier werken met een heftruck ton, dan is dit werken met andere gevaren en risico`s dan wanneer de . Vraag Ik las dat je voor het rijden op een heftruck een specifieke deskundigheid moet bezitten. Wat wordt verstaan onder specifieke deskundigheid? Is een officieel heftruckrijbewijs verplicht of kan specifieke deskundigheid op een andere manier worden aangetoond?

Wie mag een heftruckrijbewijs verstrekken? Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van heftrucks, reachtrucks en andere mobiel interne transportmiddelen. De keuringen kunnen worden . Een heftruck is een motorisch aangedreven apparaat voor het opnemen, verplaatsen en stapelen van lasten.

Ongevallen met heftrucks komen op de vierde plaats van meest voorkomende ongevallen op de werkvloer.

Het is dan ook zaak om goed op je .

loading...