Arbetskläder lag 2016

Sedan årsskiftet ska alla som arbetar i äldreomsorg bära arbetskläder. Men en av sex kommuner har fortfarande inte infört kläder i hemtjänsten. Och på LSS-boendena går det ännu trögare – hälften av kommunerna följer inte lagen.

Och en lag brukar man följa, säger hon. Detta för att minska smittspridningen.

Socialstyrelsens föreskrift säger dock inte något om vem som ska stå för arbetskläderna. KFO: Du har rätt till ”erforderliga arbetskläder ”. Du får själv tvätta kläderna men ska få ersättning för kostnaden från arbetsgivaren. För arbetsuppgifter som, enligt lagen , kräver skyddsutrustning ska arbetsgivaren tillhandahålla det. Alla har rätt till skyddsförkläden och skyddshandskar om det behövs.

Arbetsmiljöverkets beslut att vitesförelägga en arbetsgivare att ansvara för tvätt av arbetskläder har ansetts sakna författningsstöd. Personal inom hemtjänst och på LSS-boenden ska ha arbetskläder. Kommuner lyder inte lag om arbetskläder.

Det förtydligades i lagen som trädde i kraft vid årsskiftet. Trots det har en av sex kommuner fortfarande inga arbetskläder i hemtjänsten. Så säger facket om den nya lag om arbetskläder i hemtjänst och kommunal omsorg som träder i kraft vid årsskiftet. Att tillse att personal inom vården och hemtjänsten har arbetskläder. Frågan om arbetskläder inom hemtjänsten är långtifrån löst, trots en färsk dom från högsta instans.

Enligt den kan inte arbetsgivare tvingas. I en ny dom konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att arbetsgivarens ansvar för arbetskläder varken regleras i lag eller föreskrifter. Det får Leksand att föregå en pågående rättslig prövning och införa arbetskläder i hemtjänsten. Resistenta bakterier och vårdrelaterade infektioner kan flytta sig från en person till en annan via kläder och ingen ska behöva bli sjuk eller sjukare av att befinna sig inom vård och . Den januari blev det lag på att alla som jobbar inom äldreomsorgen ska bära arbetskläder.

I våra kommuner är det lite si och. Annica Hult håller upp ett av de plagg som nu ska bytas ut. Bakom henne står andra medarbetare inom äldreomsorgen i Bengtsfors.

Sidan 2- Lag om arbetskläder Arbetsliv och arbetsmarknad. Från vänster: Rosmarie . Lagen ställer redan krav på att kvaliteten i vården och omsorgen ska vara god.

Alla anställda inom kommunal äldreomsorg ska sedan årsskiftet enligt lag bära arbetskläder. Rätten till rena och ändamålsenliga arbetskläder. För många av de hårt arbetande inom hemtjänsten kom det nya kravet den januari i år som en efterlängtad föreskrift. Nu ställs det samma krav på arbetskläder för hemtjänst, särskilda boenden och vissa LSS-boenden som på resten av . Många personer med autism och utvecklingsstörning bor hela sitt vuxna liv i gruppbostad.

Att i sitt eget hem behöva bli bemött av personal i arbetskläder är stötande och strider mot lagens intentioner. Gruppbostad är en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Omsättningen uppgår till cirka 4Mkr och bolaget har omkring 2anställda. Vid öppet förfarande är är förhandling ej tillåtet. Ladda batterierna mot kylan – direkt i jackan.

Extra värme är ett bra sätt att möta vintern. Nu kommer de batteriuppvärmda arbetsjackorna på bred front. I dag finns det allt från jackor och hoodies till västar med inbyggd värme, säger Magnus Karlsson på Techtronic Industries Nordic.

loading...