Ansöka om bygglov

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om du vill kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked för bygglov. Då får du veta redan i förväg om du kan bygga det du vill, där du vill. Om det du ska bygga inte kräver bygglov , kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.

Avgifter och blanketter.

Byggnadsnämnden får ta ut avgift för bygglov och anmälan. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är. Det är även till byggnadsnämnden du vänder dig för att få blanketter till att ansöka om bygglov. När du ska bygga kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för de förändringar du vill göra. Hög belastning på bygglov.

Just nu tar vi emot många bygglovsansökningar. Blanketten ska innehålla uppgifter om dina . För en snabb handläggning bör dessutom alla lagfarna ägare skriva under ansökan.

Första steget – nybyggnadskartan. När du ska göra en tillbyggnad eller nybyggna krävs oftast en nybyggnadskarta. Att beställa den från Samhällsbyggnad Gävle är ditt första steg i att ansöka om bygglov.

Ska du bygga ny villa, altan eller uterum? Här hittar du vad du behöver för att söka bygglov. Det krävs även bygglov för väsentlig ändring exempelvis av en byggnads användning från bostadshus till kontor. Bygglov behövs för ny-, om- och tillbyggnad.

Mer information finns i vår informationsbroschyr Att bygga i Ekerö kommun samt i. Ansök om bygglov , lokaliseringsprövning, rivningslov, marklov eller gör en anmälan. Du kan följa ditt ärende steg för steg och skicka in kompletterande handlingar digitalt. För att logga in behöver du e-legitimation som du får från din bank eller Telia.

Logga in i e-tjänst på mittbygge. En ansökan om bygglov , rivningslov eller marklov ska vara skriftlig och skickas till stadsbyggnadskontoret. Ansökningblanketter hittar du i den gula självservicerutan.

Du kan även hämta blanketterna på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 1 Jönköping. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter .

Ditt bygglov tar längre tid. Det är många som hör av sig till oss för att fråga om just sina ärenden. Vi arbetar så effektivt vi kan . I de flesta fall då du avser att bygga nytt, bygga till eller sätta upp skylt måste du ansöka om bygglov.

Här ansöker du om bygglov , rivningslov, marklov eller gör en anmälan. Att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel upplag, plank och murar kräver också bygglov. Här finns hittar du även olika checklistor.

Enligt plan- och bygglagen krävs tillstånd för att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder. Här får du information om hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov till att du fått ett slutbesked för din byggnad. Olika åtgärder behöver olika typer av handlingar som ska bifogas ansökan. I våra checklistor kan du se vad som gäller för din ansökan. När behöver jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Om du är osäker på om du behöver ansöka om bygglov , marklov, rivningslov eller göra en anmälan så hör av dig till oss bygginspektörer. Obs våra blanketter fungerar bäst i webbläsaren Internet explorer. Fungerar det inte för dig, ring så skickar vi blankett.

På denna blankett kan du också ansöka om marklov, rivningslov, göra bygganmälan, och anmäla kvalitetsansvarig. Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov ?

loading...