Ansluta stuprör till markrör

Jag har byggt en Attefallstuga på fritidstomten förra året. Den står i en sluttning och har sadeltak, så det finns två stuprör , ett för varje. Att vattenavrinningen fungerar är mycket viktigt för att skydda husets stomme och insida från nederbör tillsammans med taket är hängrännorna och stuprörens uppgift att transportera bort regn- och smältvatten. Vik sedan ned mitten av den sågade kanten med en tång.

Använd ej vinkelslip för upptagning av hålet . Dagvatten kan infiltreras i marken, fördröjas i en damm eller ledas bort på ytan till en genomsläpplig mark lite längre bort.

Norrköpings kommun förespråkar i första hand att dagvatten ska tas om hand lokalt genom LOD. I de fall det inte är möjligt att lösa dagvattnet lokalt med LOD kan fastigheterna ibland ansluta sig till det . Det är viktigt att man INTE ansluter stuprören direkt till dräneringsrören. Detta då man vill undvika att leda förbi dessa stora mängder vatten precis intill husgrunden. Som bilden till vänster så förnämligt visar är det viktigt att man inte kopplar på regnvattnet på dräneringsrören. Det här är produktsidorna för stuprör och dess tillbehör som direkt ansluter till stuprör.

Kom ihåg att stuprörets krympta del enbart används för att skarva rör. Alla våra detaljer som passar till rör är gjorda för att passa utan den krympta delen, dvs. Anslut 2-meter vanligt markrör och koppla på detta på lämplig längd dräneringsrör (4-meter) Är det lerjord låt då röret mynna i marknivå och du kan köra gräsklipparen rakt över alternativt låt den mynna ut i något buskage.

Det mesta eller allt vatten kommer att fördelas ut längs dräneringsröret. Brunnsutkastaren används för att leda ut vattnet ur stupröret ner i ett markavlopp, bör kompletteras med renstratt eller en självrensande lövsil. Passar rördimensionerna och mm.

Självrensande lövsil som används som anslutning till stuprör. Lövsil som används som anslutning till stuprör. Perkolationsbrunn 40 PP. Specialbrunnarna produceras från projekt till projekt, där våra vanliga konfigurationer inte passar och kan fås från små anslut – ningsdimensioner upp till 800 . Följande noterades: Hängrännor samt stuprör saknas på takkupor. Rännkrokar för hängrännor är glest monterade.

Kvarstående vatten noterades i hängränna på entrésida, riktning av hängränna erfordras. Renssilar saknas på stuprör i anslutning mot markrör , . Anslutning till regnuppsamling Snabb och enkel montering utan att demontera stupröret. Stuprörsanslutning Gummipropp för nedrörsanslutningar till markrör. Med gumminippeln kan stuprör 5 och 90mm anslutas till ett 110mm rör.

Att montera hängrännor och stuprör säkrar huset mot regn och smältvatten. Här visar Martin Timell hur du gör. Monteringen kan du göra själv.

Vi erbjuder system för markavlopp i slätt utförande samt system av strukturväggsrör även benämnda dubbelväggsrör.

Systemen består av rör och rördelar i PVC och PP som tillsammans byggs till kompletta system i dimension 110mm till 630mm. Här hittar du även ett brett sortiment övergångskopplingar som är användbara . Alltför fuktig trädgårdsjord gör att växter vantrivs och till och med dör. Ett par enkla , men för den enskilde småhus ägaren påtagliga exempel på störningar är den hårda sammanpackning av marken som följer på nästan alla byggen och den koncentrerade ström av regn och smältvatten som via stuprören leds ner från taken.

loading...