Abelco notering

Verksamhet: Abelco är ett investmentbolag som investerar i bolag som befinner sig i, under eller efter genomförd företagsrekonstruktion. Abelco har även möjligheten att investera i sk. Pre-IPO, där investeringsobjekten står inför en kommande notering. Abelco Investment Group AB hette tidigare Abelco AB. Abelco investerar i Zoomability inför notering.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Zoomability utvecklar och säljer eldrivna enmansfordon med terrängkörningskapacitet. Weiter zum vollständigen Artikel bei Dagens. Investera i nya bolag som är på väg mot notering. Där kan man investera till pre- IPO-värdering och sedan följa aktien in på börsen till en, nästan allti högre värdering.

I Abelco finns redan nu ett antal intressanta innehav, de mest intressanta är följande: TBS, där Abelco till mycket låg värdering kom över en . Samtidigt som jag och styrelsen naturligtvis vill kunna erbjuda alla aktieägare en möjlighet att köpa och sälja aktier i bolaget så snart som möjligt är det av största vikt att all formalia hanteras på ett korrekt sätt. Börsvärlden har i samband med detta reportage ställt några frågor till Abelcos styrelseordförande Henrik Sundewall som berättar om den lyckade emissionen och om . Produkten inriktar sig främst mot .

Quickbit ansökt om notering på NGM Nordic MTF. Abelco fortsätter ralla helt utan någon ny information. Jag har faktiskt tagit hem lite vinster, tycker att man får väldigt bra betalt nu.

Zoomability Int AB (publ) utvecklar och säljer eldrivna enmansfordon med terrängkörningskapacitet, vilket rönt . Ny notering på Nordic MTF den maj. Observera att Skatteverket i regel inte följer bolagen efter avnoteringen, det kan därför finnas händelser mellan avnoteringen och nynoteringen som inte är med i denna sammanställning. Netfonds NO – News, all nordic exchanges 06. FrontOffice Nordic AB (publ) slutför avyttring av samtliga aktier i Abelco AB Investment Group (publ).

Företaget siktar nu mot notering på NGM Nordic MTF. Front Office medverkade till att kapitalisera upp Abelco och förbereda bolaget för notering med en helt ny verksamhetsinriktning såsom investmentbolag. Med alla mått mätt var det en lyckad operation. I Abelcos nästa fas som högutdelande investmentbolag är det av största vikt att bolaget kan agera . Eftersom att Abelco är ett noterat bolag kan sådana investeringar komma att delas ut till Abelcos aktieägare inför en notering ”. Anledningen till att göra dessa typer av investeringar via Abelco och inte direkt från FrontOffice är att kapitalbehoven flukturerar kraftigt över ti och det lämpar sig bättre att hantera . DET SVENSKA INVESTERARSKYDDET.

I enlighet med ett EG-direktiv har Sverige infört regler om investerarskydd. Totalt investeras miljoner kronor till en teckningskurs om kronor per aktie. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra .

PrettyClose vill göra om marknaden för hotellreservationer då hotell idag betalar stora kostnader för att kunna nå ut via . Adresse: Birger Jarlsgatan 60. Besøgsadresse: Birger Jarlsgatan 60. Datterselskab af: Daticit AB (SE). Notering : Aktietorget . Samtidigt med pågående nyemission och notering på Aktietorget, förstärker ABELCO NORDIC AB organisationen med Jörgen Åkesson som ny försäljningschef. Jörgen får en central roll i kommersialiseringen av RollerTilt i. Europa, samt målet med fördubblad omsättning de närmaste åren.

ST) Abelco : Pressmeddelande – Diskussion med Aktietorget runt Abelcos notering. Abelcos styrelse vill med denna skrivelse framföra sina synpunkter på den process som innefattar verksamhetsförändring,.

loading...